B


Publisert:  11.12.19  

Møte i bygdeutvalget, mandag 09.12.19 kl 18.00

Reidar Schlytter

Begnadalen bygdeutvalg hadde invitert til åpent møte i Samfunnssalen for å drøfte rådmanns forslag til budsjett for 2020. 

Budsjettet var lagt fram som et rammebudsjett og en av de mest alvorlige forslagene til innsparing var nedlegging av Begnadalen skole og  Ungdomsskolen i Hedalen.


Det var ca 45 innbyggere til stede på møtet og deriblant en del politikkere fra de to største partiene i Sør-Aurdal, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Hans Allergoth leder i bygdeutvalget ønsket velkommen og ga ordet fritt til de frammøtte.

Det ble en heftig, men saklig  debatt om rådmanns forslag om nedlegging av skolene, men også en del kommentarer til rådmanns måte å legge fram et budsjett på.

Tidligere år er budsjettet lagt fram detaljert for hvert område og enheter slik at politikerne lett kunne finne fram og forstå oppbyggingen, men nå ble plutselig budsjettet lagt fram som et rammebudsjett og dette har medført forvirring.  Det er gjort henvendelse til rådmann om å få tilsendt detaljbudsjettet, men dette er ikke imøtekommet.

Det ble også reiset spørsmål om rådmann uten videre kan fremme forslag om nedleggelse av skoler direkte i en budsjettvedtak. Nedleggelsen berører barn og i den forbindelse må man følge reglene for saksbehandling, høringsrunder m.m.

Det ble også reist spørsmål om hvor mye egentlig kommunen vil spare ved at skolene skal legges ned. Slik som tallene fremkommer og kommentarene til budsjettsaken sier , er møte svært usikre på om prognosene som er satt opp stemmer.
Konsekvensene for lokalsamfunnet er heller ikke vurdert/utredet på en god og synnelig  måte. Hvis det blir en realitet at skolene skal legges ned vil dette på sikt få store og negativ virkninger som vil ramme hele kommunen økonomisk.

Møtet ga kraftige signaler til politikerne  om at man ikke ønsket å endre på skolestrukturen slik som foreslått i budsjettet, men støtter forslaget om å opprettholde vedtak som ble fattet i 2015 vedr skolene. Dette betyr bl.annet  at da får Begnadalen den tiden den trenger for kanskje å klare å få til mer bosetting og flere barn på skolen.

En av møtedeltakerne kom også med en positiv nyhet, han hadde nå leid ut sitt hus nr 2 på gården til en ny innflytta famille som har to barn. Flere slike kan komme de nærmeste årene og derfor blir oppfordringen til politikerne ikke rør skolene. Skolene er vårt viktige knutepunkt  for å sikre lokalsamfunnet,  både med arbeidsplasser, butikkene, idretten, kultur .m.m og vil også sikre at alle har trua på lokalsamfunnet og kan leve et normal og godt liv i sine områder.
Nettsideansvar:  Reidar Schlytter