BPublisert:  14.06.19  

Positivprisen 2018 ble tildelt Bakeriet i Bagn

Positivprisen for 2018 ble utdelt på kommunestyrets møte 13. juni. Prisen gikk til Bakeriet i Bagn og det var ordfører Kåre Helland som sto for utdelingen


Ordfører Kåre Helland delte ut prisen

Sør-Aurdal kommune gratulerer og ønsker bedriften lykke til videre!
Positivprisen ble første gang delt ut i 1990, og er i første rekke en påskjønnelse til personer eller bedrifter som har utmerket seg i lokalt næringsliv.

Prisen deles ut av fondsstyre (formannskap), etter at publikum har kommet med forslag på kandidater.
I statuttene for prisen,§2 står det at prisen skal gå til :»personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune.

Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng og en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre »stikke hodet frem» Og kandidaten skal være en ekte søraurdøl. Ut i fra dette er vi sikre på at vi har funnet en verdig mottaker av Positivprisen for 2018.

Fondsstyrets enstemmige vedtak i møte den 28.05.2019 lyder slik:
Positivprisen for 2018 tildeles Bakeriet i Bagn AS.


Noen av de ansatte sammen med sin leder Helge Gjerdalen Holte som mottok prisen fra ordfører Kåre Helland


Eier av Bakeriet Bagn Helge Gjerdalen Holte takker for prisen

Foto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter