B

                  
Publisert:  07.05.19  

Har skrevet brev til Kåre Helland og de øvrige politikerne i Sør-Aurdal: Vil kjempe for skolen

Klipp fra avisa-Valdres ved Bjørn Karsrud 07.05.19
BOLYST: Kan nedlegging av skoler skape bolyst? spør Lena Bølviken og Therese Viken Brenden. Foto: Bjørn Karsrud

Lena Bølviken har sammen med Therese Viken Brenden skrevet brev til ordfører Kåre Helland og politikerne i Sør-Aurdal.


VIL BEHALDE: Småbarnsmor Lena Bølviken vil helst beholde Begnadalen skole. Privat foto

Begnadalen:
De to, som har undertegnet brevet med «bekymrete småbarnsmødre i Begnadalen», synes det er sørgelig å se at nedleggelse av skoler i Sør-Aurdal igjen er satt på saklista.

– Det beste er at det er nok elever på Begnadalen skole og at skolen skal bestå. Vi har en kjempebra skole og en kjempebra barnehage. Jeg har sjøl gått på Begnadalen skole og ønsker også at mine barn skal gå der, sier Lena Bølviken, som sjøl har en toåring i Begnadalen barnehage. Bølviken er i denne sammenhengen også redd for barnehagens videre skjebne.

Må ikke splittes
– Hva synes du om at det nå blir satt i gang ei spørreundersøking?

– Når det først er bestemt, så er jo det greit. Det er viktig at meninga til foreldrene kommer fram. Nå får vi se hva som kommer ut av denne «høringa».

– Men dersom Begnadalen skole legges ned, må Bagn være alternativet. Da burde alle elever reise samla til Bagn. Vi sender jo våre barn til ungdomsskolen på Bagn, og da er det naturlig også å tenke Bagn når det gjelder barneskolen. For Begnadalen sin del er det gunstig at alle er på en skole. Det er viktig at bygde ikke splittes, sier Lena Bølviken
.
– Det er synd at forslaget om skolenedlegging kommer opp igjen nå. De hadde ikke behøvd å begynne å rote opp i dette igjen nå. Vi har jo nesten hatt en debatt på dette annethvert år. Det skaper fryktelig mye usikkerhet. Det er dumt også i forhold til valget til høsten. Det blir jo aldri ro, sier Bølviken, som tolker kommunestyret dit hen at vedtaket fra 2015 står ved lag, men at foreldras mening nå også skal høres.

Kan dette skape bolyst?
Lena Bølviken og Therese Viken Brenden har i brevet de har skrevet, pekt på flere negative konsekvenser ved ei skolenedlegging.

– Vi lurer litt på hvordan dere skal gjennomføre prosjektet «Bolyst» når det til stadighet er oppe at skoler skal legges ned? Det kan ikke være lett å få folk til å flytte til kommunen, og særlig da i ytterkanten, når det er usikkerhet om skoler består eller blir lagt ned. For mange er Begnadalen skole det eneste skolealternativet, og det vil da kunne bety at noen velger å flytte ut av kommunen.

Dette vil jo ha innvirkning på dette prosjektet. Det er ikke attraktivt å flytte til en kommune der nedleggelse av skoler er et tema med jamne mellomrom, heter det i brevet der det også blir pekt på at ei skolenedlegging også kan gjøre det vanskelig for hjørnesteinsbedrifta Begna Bruk bruk å rekruttere nye arbeidskraft.

– Vi ønsker ikke at denne saken (nedleggelse av skoler) skal tas opp igjen før det har gått tre år med det vedtaket som ble fattet. Det skaper mye uro og usikkerhet blant barn og voksne når dette til stadighet kommer på banen igjen, heter det til slutt i brevet fra Bølviken og Viken BrendenNettsideansvar:  Reidar Schlytter