B


Publisert:  11.08.19  

Odd Kolsrud fra Beg­na­da­len tok to medaljer under Lands­skyt­ter­stev­net

 
V73: Odd Kolsrud fyller 80 år om ei uke og begnadølen avsluttet Landsskytterstevnet med bronse i feltskyting. Foto: Hans Kvedalen

Av Geir Helge Skattebo Publisert: 09. august 2


Landsskytterstevnet på Evje ble avsluttet i dag og begnadølen Odd Kolsrud (79) kunne nok en gang reise fornøyd heim.

Evje: Odd Kolsrud har ikke skutt et enes­te skudd uten­for ti­e­ren el­ler felt­fi­gu­ren på lands­skyt­ter­stev­net, skri­ver OA. Den­ne gang ble det and­re­plass på bane og tred­je­plass i felt­sky­ting. Nes­te helg fei­rer han 80-års dag.

Fle­re vald­ri­ser

Her er noen re­sul­ta­ter av vald­ri­se­ne, som vi har fått fra sam­lags­le­der Gun­nar Haugen i Vald­res Skyt­ter­sam­lag tid­li­ge­re i uka. Re­sul­ta­te­ne opp­da­te­res, for fredag gikk de siste fi­na­le­ne.

·         Hå­vard Berg, Øyst­re Slidre skjøt 249 po­eng og fi­na­le: 100 p. 349 p. Det ble 43. plass i klas­se eld­re re­krutt.

·         Ole Martin Sør­en­gen, Øyst­re Slidre skjøt 240 p. og 100 p. i fi­na­le­sky­tin­ga. Det ble en 12. plass i kl. 2.

·         Odd Kolsrud, Beg­na­da­len 250 p. med 21 in­ner­ti­e­re. Han er på 2. plass et­ter ho­ved­sky­tin­ga. I fi­na­le­sky­tin­ga opp­nåd­de Kolsrud 100 p. med 9 sent­rum. Det ble om­sky­ting da det var 3 skyt­te­re med 350 po­eng. Kolsrud kom på en me­get fin 2. plass i Kl. V73.

·         Hå­vard Berg i felt­sky­ting skjøt 30/24 Han er på en fin 4. plass i klas­sen eld­re re­krutt og gikk til fi­na­len.

·         Johannes Rund­haug, Et­ne­dal skjøt 29/20 i Kl. V65 fi­na­le sei­ne­re.

·         Rune Gro­bak­ken, Øyst­re Slidre, skjøt 28/17 klas­se

·         Kris­tin Sør­en­gen, Øyst­re Slidre, skjøt 26/12 klas­se eld­re ju­ni­or.

·         Tommy Bjørke, Et­ne­dal 26/11 Kl. V55 er kva­li­fi­sert til fi­na­le­sky­ting.

·         Ole Martin Sør­en­gen, Øyst­re Slidre skjøt 30/9, le­der Kl. 2 fi­na­le sei­ne­re.

·         Odd Kolsrud, Beg­na­da­len 30/26 fi­na­le sei­ne­re.

·         Sam­lags­sky­ting for Ve­te­ra­ner kom Vald­res på en me­get fin 4. plass blant alle sam­lage­ne i lan­det. På laget Odd Kolsrud 100 p. Arne Rogne 100 p. Tommy Bjørke 99 p. Tor Bjørn­øde­gård 99 p.

         Begnadalen.no gratulerer Odd med flott innsats.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter