B


Publisert:  09.03.19  
Astri vil aktivisere ungdommen


KLipp fra avisa-Valdres Av Anne-Cathrine DyveVARIERTE AKTIVITETER: Astri Tangen Moen ønsker å iverksette varierte fritidstilbud Foto: Anne Dyve


Frivilligsentralen i Sør-Aurdal har fått KUD-midler til en stilling øremerket fritidstilbud for ungdom. Astri Tangen Moen er klar for oppgaven.

BAGN: Styreleder for Frivilligsentralen, Svein Bakke forteller om søkeprosessen som resulterte i ca. 420 000 kroner fra KUD over en 5-årsperiode. Rådmann Haakon Boie Ludvigsen har vært svært positiv og støttet spissingen inn mot ungdom i Sør-Aurdal.

Daglig leder Ester Kulterud poengterer at tiltak fra Frivilligsentralen vil bli et supplement til de ungdomsklubbene og tiltakene som allerede eksisterer i bygdene, og at det ikke vil bli iverksatt noe som kan gå på tvers av disse. De vil heller forsøke å støtte opp om det som allerede finnes.

Astri best av ti
En 70% stilling ble utlyst, og blant ti søkere ble altså Astri Tangen Moen valgt ut. Astri er opprinnelig ei Lillehammerjente som kom til Sør-Aurdal i forbindelse med jobb som idrettskonsulent/miljøterapeut på Fekjær i Hedalen. Så møtte hun kjærligheten i bygda, og har dermed slått seg til i kommunen.
Etter 3 år på Fekjær har hun jobbet som prosjektkoordinator for prosjekt Aktivitet senior og eldre i 8 måneder og deretter i tilrettelagte tjenester.

Vil kartlegge behov
Nå gleder Astri seg til å ta fatt på jobben som aktivitetsleder for ungdom. Hun føler at hennes studier i psykologi og idrettsvitenskap, med sosialpsykologi, sosiologi, kommunikasjon, gruppedynamikk, relasjoner m.m. som sentrale emner, gir henne god ballast for oppgaven.
Til tross for at hun har idrettslig bakgrunn, bl.a. som personlig trener og instruktør i Friskis & svettis, så er det ikke primært idrettsaktiviteter hun vil iverksette. Det tror hun idrettslagene ivaretar.
Hun brenner for at alle skal kunne ha et fritidstilbud, også de som ikke sparker fotball eller flyr på ski. Hun vil derfor bruke en del tid på å bli kjent med ungdommen i Sør-Aurdal og kartlegge hva deres ønsker og behov er.

Hun håper å treffe så mange som mulig gjennom et variert utvalg av sosiale aktiviter, uansett om det er fysisk aktivitet, gaming, bil eller bare et sted å være. Hun vil gjerne være med på å styrke grendenes ungdomsklubber, men vil rette mye av innsatsen sin inn mot å bringe ungdom fra hele Sør-Aurdal sammen til felles aktiviter.

Frivilligsentralen har et stort kontaktnett som hun vil benytte seg av, enten det er som sjåfører, mekke-kontakter eller andre ressurspersoner. Hun vet at mange motorinteresserte ungdommer ønsker seg en mekkeklubb på fritida, og at det finnes positive, frivillige voksne som vil bidra. Det er noe hun vil gå inn i ganske snart.

Ønsker et ungdomsråd
Målgruppa for satsingen er ungdomsskole- og videregåendeelever. Astri, Ester og Svein ser for seg et ungdomsråd som kan være med å drifte ungdomsaktivitetene på sikt, og at Frivilligsentralen er «fødselshjelp». Med flere hjerner som tenker sammen vil tilbudene bli bedre og ungdomsarbeidet vil ikke være avhengig av en person.

De vet også at det er søkbare midler der ute til utstyr og konkrete tiltak. Astri gleder seg veldig til å ta fatt, og oppfordrer alle som har tanker, ideer eller lyst til å bidra om å ta kontakt. Hun har base hos Frivilligsentralen i det gamle lensmannskontoret, og kontaktinformasjon finnes på nettsida til Frivilligsentralen.


OFFENSIV FRIVILLIGSENTRAL: Driftig leder i Sør-Aurdal Frivilligsentral Ester Kulterud flankert av nytilsatt aktivitetsleder Astri Tangen Moen og styreleder Svein Bakke. Foto: Anne DyveNettsideansvar:  Reidar Schlytter