BPublisert:  14.10.19  
Gudstjenste i Begnadalen kirke

Reidar Schlytter

Søndag 13.oktober hvar det en flott gudstjenste i Begnadalen kirke
 hvor det ble delt ut bøker til 4 åringene  og 6 åringene. I tillegg ble årets konfirmanter presentert.

Årets gullkonfirmanter hvar også til stede under gudstjenesten og de feiret videre med felles middag på Valdresporten, med mimring og sosialt samvær.

Gudstjensten ble godt leder av vår prest Signe og ved orgelet kantor Amders Løberg.

Menighetsrådet v/leder Gerd Elin Damslora serverte kirkekaffe og kaker til meningehet etter gudstjensten.


Sokneprest Signe Kvåle ledet gudstjenesten.


Utdeling av bøker til 4 åringene


Utdeling av bok til 6 åring.


Årets konfirmanter ble presentart av sokneprest Signe Kvåle.
Fra vesntre: Harald Hougsrud, Wegger Kristoffer Bergsund, Eskil Brunstad, Kristin Helene Hassel Martinsen, Ole Terje Gabrielsen og Anne Kvål Garthus.


Årets gullkonfirmanter fra venstre: Magne Damslora, Helene Strømsmoen, Jan Haraldsen, Anne Grethe Walderstøen, Ola Erik Waagaard, Arne Helland, Kjell Ola Andreassen, Per Reidar Kolsrud og Stein Arild Gulsrud.

Flere bilder fra sermonien i kirken denne søndagen:Foto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter

konfirmanter presentert for menigheten i