B

Begna elv


Publisert:  06.07.19  

Nytt rastebord ved Hougsrud brua

Rune Stenslette

 
Initiativet kommer fra sør aurdal grunneierlag Begna Elv . Det er over 60 punkter som Begna Elv har oppsyn med i fra Bagn til Nes i Ådal.

Rasteplassen ved Hougrud bru er en av mange på denne strekningen  og som er godt besøkt. Derfor var det naturlig at nytt rastebord ble utplassert ved Hougsrud bru..


Her er Eivind , Knut og Christoffer i gang med monteringen


Foto:Nettsideansvar:  Reidar Schlytter