B

                             

Publisert:  30.01.19  
BLOMSTRINGSTID FOR BEGNA BRUK

Publisert 30.01.19, klipp fra avisa-Valdres
av Anne Kjønniksen

Overlevde de vanskelige tidene. Nå råder optimisme og framtidstro - med rekordomsetning og mål om ytterligere vekst


Vinden: Daglig leder ved Begna Bruk Trond Mæhlum og ansatt Per Ivar Nybakke arbeider i en bransje som endelig seiler i medvind.

 
 Det er blomstringstid for Begna Bruk. Hver av de femti ansatte produserer i dag tre ganger mer skurlast – enn for 20 år siden.

Begna: Begna Bruk har investert 35 millioner kroner i det mest effektive høvleriet i Norge.

2018 har vært et innkjøringsår for det nye høvleriet, med rekordomsetning på ca. 230 millioner kroner. Målet for 2019 er en ytterligere 6–8 prosent volumvekst om en omsetning på 250 millioner kroner.

Gledelig oppgang

Daglig leder Trond Mæhlum forteller om en gledelig oppgang i markedet. Tre som material er i vinden igjen. Det skyldes det grønne skifte med miljøfokus. Men også den gode kvaliteten som tre som byggemateriale nå holder. Etter bybranner på 16-1800-tallet ble det påbud om å bygge i mur i byene. Nå har større trebygg igjen fått sin renessanse, med blant annet Buchards Mjøstårn på over 80 meter, som blir verdens høgeste trekonstruksjon. Her er Begna Bruk er viktig leverandør av lameller til limtre-konstruksjonen. Bygget skal stå klar i mars. Mæhlum viser også til Veidekkes massivtre-hus på Grünerløkka, som et tegn i tiden for norsk treindustri.

Framtidstro

– Det er en gryende blomstringstid for sagbrukene og norsk treindustri. Det råder optimisme og framtidstro, sier Mæhlum.

Begna Bruk leverer i første rekke bærende konstruksjonen til norsk industri, lameller til takstoler i hus og idrettshaller og til limtreprodukter av høy kvalitet.

Den andre halvparten av stokken blir til flisprodukter av ymse slag, høvelspon og sagflis som brukes i produksjon av papir, papp, plater og kjemiske produkter. Her har det også vært markedsoppgang.

Tømmer av lokale skogeiere

– For å sikre framtida med jamn produksjon, er vi avhengig av stabil og god tilgang på tømmer over lang tid. Vi har et nært samarbeid med Viken Skog som eies av skogeierne. Skogeierne eier også aksjemajoriteten hos oss. Det gir oss forrang i tilgangen til tømmer, sier Mæhlum.

Hans inntrykk er at skogeierne er bevisste på hva som skjer i markedet. Han tror og håper de vil gjøre sitt for å sikre tilgangen over tid, samtidig som de pleier skogen med tanke på framtida. Både i skogbruket og i treindustrien er jamn drift og utnyttelse av kapasiteter over tid nøkkelen til god økonomi.

Begna Bruk kjøper tømmer gjennom Viken i en radius på rundt 80 kilometer. Bedriften har avtalt å kjøpe tømmer av lokale skogeiere for 140 millioner kroner i 2019.

Spennende tider i møte

– Endelig ser vi resultatene av det som ble bygd opp i sagbruket på 60-70-tallet. Industrien har overlevd de vanskelige tidene. Nå kan vi fornye og utvikle dette videre. I dag produserer hver ansatt tre ganger mer, enn på 90-tallet. Kapasitetsutnyttelse og produksjonsvekst, sammen med økt etterspørsel, gjør at vi går interessante tider i møte, sier Trond Mæhlum.Nye høvelen: Formann i høvleriet Hans Brenden (t.v.) og markedssjef Per Asle Gjerdalen

 

Verdens høgeste: Mjøstårnet på over 80 meter blir verdens høgeste trebygning.

 

Operatører: Siw Marie Sollien Nybakke (t.v.) Vaidas Rasmanauskas og Beate Myra er operatører i høvlerie Foto: PrivatFoto: avisa-ValdresNettsideansvar:  Reidar Schlytter