B


Publisert:  15.02.19  

Innkalling til årsmøte i Begna Flue- og Castingklubb.

Styret innkaller herved til årsmøte den 2. mars 2019 kl. 14.00 i kiosken på Morudstranda Kolonicamping, Austsidevegen 715, 2930 Bagn.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 17. februar 2019 til:
Begna Flue- og Castingklubb,
co/ Morudstranda Kolonicamping,
Austsidevegen 715,
2930 Bagn.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli sendt til medlemmene med e-post senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret

Nettsideansvar:  Reidar Schlytter