B

UKM


Publisert:  20.02.18 
UKM Valdres 2018


Klipp fra Reinli.no

Lørdag 17. februar gikk årets UKM Valdres av stabelen i Fagernes kulturhus. 113 ungdommer fra alle de 6 Valdres kommunene deltok i sjangrene sang, musikk, dans, kunst, film, media og arrangør. Det var veldig mange flotte fremførelser på scenen, og malerier utstilt.

Og de unge arrangørene gjorde en fremragende jobb. Juryen, som besto av juryformann Øystein Skattebu, Jonas Nordaas Nedrelid, Jørgen Hagen Larheim, Cathrine Dokken, Terje Granli og Solfrid Olmhus, hadde en vanskelig jobb med å plukke ut deltakerne som skal representere Valdres i fylkesfinalen.

Fylkesfestivalen avholdes 13. - 15. april i  Lillehammer (Maihaugen og Lillehammer videregående skole). Finalen er i Maihaugsalen. Landsfinalen er i år i Trondheim 25. til 29. juni.

Her er juryens avgjørelse:

Årets UKM-jury, delvis beståande av tidlegare UKM-deltakerar, hadde som vanleg ein tøff jobb med å plukke ut dei som skal representere Valdres på fylkesfestivalen i UKM 2018. Mønstringa held eit svært høgt nivå, med varierte innslag innan ulike sjangrar og disiplinar.

Juryen jobbar ut frå ei deltakarkvote som vert gjeve av UKM på fylkesnivå. Kvota dikterer kor mange innslag me kan sende vidare, innan ulike sjangrar og mønstringsgreiner. I tillegg skal juryen ta omsyn til geografisk representasjon frå heile regionen, samt breidde i innslaga som vert sendt vidare. Det vert og lagt vekt på om innslaga er nyskapande og kreative, orginalitet, tolking og formidling.

I år har juryen vald å gje fylkesbillettane til ein del nye deltakarar som imponerte med sine bidrag og som ikkje har vore sendt vidare tidlegare, med håp om at dei finn glede og inspirasjon ved å vere med på fylkesfestivalen. Heile Valdres er representert, innan musikk, dans, kunst, litteratur og film.

I 2018 skal desse representere Valdres på Fylkesfestivalein:

Film:
- Sebastian Støle Hansen (15), Øystre Slidre
- TKA – filmgruppe, Vestre Slidre
Litteratur:
- Karoline Sveen (17), Nord-Aurdal
Kunst:
- Camilla Korsvoll (17), Etnedal
- Ole-Terje Gabrielsen (13), Sør-Aurdal
- Camilla Hagen Larheim (14), Sør Aurdal
Sceneforestiling:
- Christine Bøen (16), Sør-Aurdal
- Ingeborg Onstad (14), Øystre Slidre
- Oda Emilie Helleren (16), Vestre Slidre
- Silje Brekke Veltun og Erika Hoffmann (16), Øystre Slidre
- Burnouts, Øystre Slidre
- Aurora Grindaker (15), Hedvig Ranum (16), Oda Hjelle (16), Tuva Tronsplass Aasgård (16), Nord-Aurdal
- Eskil Kjøs (13), Vang
- 2005-kvartetten, Nord-Aurdal/Vestre-Slidre
Ung Arrangør
- Maja Hansebakken, Sør-Aurdal
UKM Media
- Karoline Liabakken (17), Nord-Arudal
- Karoline Sveen (17), Nord-Aurdal
- Mathilde Ødegaard (16), Vestre-Slidre
- Sebastian Støle Hansen, (15), Øystre Slidre
- Yaro Germiani, (16), Vestre Slidre
Foto: Rune LarheimNettsideansvar:  Reidar Schlytter