B


Publisert:  20.03.18  
Lions Club Vassfaret forærte TV til demente

Av Anne-Cathrine Dyve

Publisert: avisa-Valdres
19. mars 2018, kl. 08:39


TV-OVERREKKELSE: Erland Strømmen og Halstein Heiene fra Lions Vassfaret gir TV til Frivilligsentralen ved Ester Kulterud. Foto: Anne DyveMedlemmene i Lions Club Vassfaret gjør en formidabel jobb på mange arenaer. Å aktivisere demente brukere på dagsenteret på Bagn er en av dem.

BAGN: Sammen med andre frivillige fra Røde Kors besøkstjeneste og Sanitetsforeningen sysselsetter Lions hjemmeboende demente hver tirsdag. Tanken er både at de demente skal få litt variasjon og stimuli i samhandling med andre, samt at nære pårørende skal kunne få noen timer til egen disposisjon.

På dagsenteret starter formiddagen med en hyggestund med kaffe og vafler. Aktivitetene etterpå kan dreie seg om sang og musikk, enkle håndverksoppgaver, spill, balleik, matlaging, andakt, ringspill, lesestunder, gåturer m.m.

Dagen avsluttes med middag som iblant kjøpes, og iblant lages på stedet. Frivilligsentralen ved Ester Kulterud har det overordnende ansvaret for sammenflettingen av mannskaper. I tillegg er det bevilget prosjektmidler til sykepleier i 20 % stilling som planlegger aktivitetene og er til stede hver tirsdag.

TV til dagsenteret
Under OL, helt tilfeldig selvfølgelig, kom Erland Strømmen på at kanskje dagsenteret kunne ha glede av en TV! Tanken var nesten ikke ferdig tenkt før resten av Lions-styret ga sin tilslutning.

Data- og TV-service på Fagernes ga en meget god pris på TV, og denne uka sto Halstein Heiene og Erland for høytidelig overrekkelse. Dermed rakk brukerne å få med seg Paralympics fra Pyeongchang. Halstein ser imidlertid for seg at Digitalt museum vil bli et svært aktuelt nettsted å bruke skjermen til fremover.

Gamle fotografier fra gjenkjenbare motiver vil forhåpentligvis kunne glede og stimulere eldre sjeler. Ester gleder seg til å kunne vise DVD og har allerede gjort avtale med biblioteket om lån. Hun ser for seg mange nye muligheter som åpner seg med den nye TV-en på dagsenteret.

På vegne av Frivilligsentralen takket hun Halstein og Erland hjertelig for TV-en og for alt de og resten av Lions-medlemmene legger ned av innsats for den eldre garde.ULIKE BRUKSOMRÅDER: Karene fra Lions forklarer hva TV-skjermen kan brukes til. Foto: Anne Dyve


FLERE AKTIVITETER: Maren Thea Andreassen og Harald Garthus demonstrerer ulike aktiviteter på dagsenteret. Foto: Anne DyveNettsideansvar:  Reidar Schlytter