B


Publisert:  21.01.18  
Per Reidar Kolsrud ny leder i Begnadalen Skytterlag

Terje Viken

Begnadalen skytterlag hadde årsmøte søndag 14 januar. Det var ikke det største oppmøte men vi fikk gjennomført det på en bra måte.

Det var helt vanlige årsmøte saker. Den største saken var ombygging av standplassen til skytterlaget.

Under begravelsen til Oddvar Myhra kom det inn penger som
skytterlaget fikk i gave. I den forbinnelse så ville Kjell øremerke
disse pengene til standplassen. Vi ble da enige å innhente tilbud på
dette prosjektet, å vi vil da søke om penger til dette prosjektet. Får
vi penger til dette så vil banen bli stengt fra 1 juni.

Det vil si at vi begynner med storvilttreninger og prøver så fort det går ann, slik at vi er ferdige med dette til vi begynner å rive.

Når det gjelder styret så trekte Asbjørn Bølviken seg som formann, og Kåre Randem ville ikke være kasserer mer. Vi klarte ikke å få valgt ny kasserer, men styret skal finne en så fort som mulig. Kåre fungerer til vi får valgt en ny.

Styret for 2018 består av:

Leder Per Reidar Kolsrud

Kasserer ?  ( velges av styret )

Styremedlem Stein Arild Gulsrud

Styremedlem Ståle Gulsrud

Styremedlem Kjell Myhra

Styremedlem Terje Viken

Varamedlem Harald H HougsrudNettsideansvar:  Reidar Schlytter