B


Publisert:  20.08.18   

Skolestart ved Begnadalen skole

Reidar Schlytter

Mandag 20. august 2018 ønsket rektor Bjørg Strandbråten velkommen til første skoledag ved Begnadalen skole.

I år er det 40 elever fra 1.- 7 klasse ved skolen og 3 førsteklassinger (1 jente og 2 gutter) møtte forventningsfulle opp for første gang sammen med sine foreldre for å starte på et langt skoleløp. 

Elevne stilte opp klassevis på skoleplassen,  og rektor informerte om hvilke lærere som hadde ansvaret for hver klasse dette året. Så ble det innmars til klasserommene og undervisningen kunne begynne.

Her noen bilder fra skoleestart 2018 ved Begnadalen skole.Oppstolling av hver klasse


Opptelling med 1. klasse til høyre med foreldre i bakgrunn.


Rektor og lærere ønsker velkommen til nytt skoleår.


Klar til innmasj


1. klasse fra venstre Isak Stensrud Lien, Leander Nilsen Lien og Emma KulterudFoto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter