B

    


Publisert:  02.11.18  

Fotballavslutningen 2018 for Hedalen/Begnadalen.

Søndag 28. november var det  fotballavslutning på HEDALEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE for Hedalen IL og Begnadalen IL.

En fullsatt sal kunne overvære preimeutdeling og få seg noe i magen etter en god fotballsesong.

Hedalen og Begndalen har i år hatt knøtter, minijenter, minigutter, lillejenter, lillegutter, småjenter og smågutter i serien under Indre Østland fotballkrets. Fotballgruppa vil takke trenere, lagledere, kioskansvarlig, dommere og foreldre for innsatsen i sesongen som nå er over! Å det gode samarbeidet som blir vist, for at barna har en god aktivitet med fotball.

Årets HILMAR 2018 Svein Brager

Litt om HILMAR:

Hedalen il ønsker forslag på kandidater til HILMAR 2018. Hilmar deles ut i år for 21.gang og er idrettlagets honnør for innsats og en inspirasjon til  fortsatt motivasjon hos mottakeren og til andre engasjerte medlemmer.

Kandidatens innsats kan være så vel sportslig,praktisk, som administrativ. Premien er en vandrepremie som tildelte har for ett år.
Medlemmer av sittende styre og sittende gruppeledere kan ikke tildeles premien. Se nettsiden : http://hedalen.no/hil/styre.htm

Forslag til kandidater med begrunnelse sendes styreleder Hedalen il Ola Jonny Fossholt taxi@hedalen.no eller tlf 95950711 Hedalen il vil gjerne motta forslag på kandidater innen MANDAG 08. OKTOBER.

Følgende har blitt tildelt HILMAR:
98 Morten Vestrom
99 Anders Hendis
00 Ola Jonny Fossholt
01 Harald Kjensrud
02 Kjell Bakke
03 Anny Perlestendbakken
04 Inger Fossholt
05 Roger Kjensrud
06 Anders Berg Stensrud
07 Gunnar Fossholt
08 Svenn Olav Fossholt
09 Trygve Kjensrud
10 Helge Nordby
11 Arild Dammen
12 Leikny Hartvigsen
13 Jan Arild Hegdal
14 Mona Strandbråten
15 Martha og Tor Ingar Nordby
16 Nils Ivar Grøv
17 Christian Brenden og Magnus R Bruskerud

 Her noen bilder fra årets avslutning :


Bevertning


Dommere


Ola Jonny Fossholt


Premier


Trenere og lagledere

Gutter 08.


Gutter 10


Gutter 12


Gutter 14


Gutter 16


Jenter 08


Jenter 10


Jenter 12

Foto: Vivian BakkeNettsideansvar:  Reidar Schlytter