B


Publisert:  19.10.18  
Åpen dag på Begna Bruk

Av Rune Larheim Avisa Valdres,  publisert: 19. oktober 2018, kl. 09:18

Det er 10 år siden sist Begna Bruk åpnet sine dører for publikum. Tirsdag var det derfor mange som benyttet sjansen til å se fabrikken fra innsidaBEGNA: – På dagen hadde vi besøk av rundt 50 skogeiere, og på ettermiddagen rundt 50 personer som ønsket å se drifta av Begna Bruk fra innsida, sier daglig leder Trond Mæhlum.

Doblet omsetning:

I en pressemelding forteller Begna Bruk AS:
Begna Bruk AS hadde tirsdag 16. oktober invitert skogeierområdene fra hele Land og Valdres til åpen dag, med presentasjoner og visning av hele produksjonsanlegget. Skogeierne fikk innledende presentasjoner av daglig leder Trond Mæhlum i Begna Bruk AS, Jarle Hunstad i Norsk Virkesmåling, og Hallgeir Thorsen og Kai Reidar Dølven fra Viken Skog.

Begna Bruk har doblet omsetning og mengde skåret tømmer på de siste 20 år, og sagbruket forbruker med sine 200.000 kubikkmeter hvert år faktisk mer gran sagtømmer enn årlig avvirkning av denne kvaliteten i hele denne regionen, med alle kommunene i Land og Valdres til sammen. I praksis kommer det tømmer også fra Hadeland, Ringerike og Hallingdal til Begna.


– Uten tvil er Begna Bruk bygget opp gjennom de siste 20 årene til å representere en hjørnestein i sagtømmeromsetninga fra denne delen av Viken Skog sitt område.

Uten et så stort sagbruk plassert midt i denne skogregionen så kunne sagtømmerprisene tilbake til skogeierne i mange tilfeller bli satt tilbake med tresifra beløp, på grunn av transportdistanser til andre større sagbruk og innkjøpsmakta til de større grupperingene i markedet.

Vi representerer og så en del av bransjen som selger produkter hovedsakelig til innenlands industri innen limtre og takstol spesielt, og har en langsiktig strategi innen høykvalitets konstruksjonslast.

Disse markedene er mer langsiktige og betydelig mindre "jojo" enn noen av de internasjonale trelastmarkedene, forteller Trond Mæhlum.

 
STYREBUA: Herfra blir saga styrt, Lars Martin Skatvedt sitter ved kontrollbordet. Foto: Rune Larheim


Tirsdag benyttet Begna Bruk muligheten til en unik anledning til å presentere helheten fra skogkultur og avvirkning i regi av Viken Skog, gjennom dagens og framtidas måleteknologi, hvordan trelasten behandles gjennom et moderne sagbruk, og hvordan den er sortert til å passe de høye kravene til innenlands industri innen takstol og limtre.

Markedet er i en rivende utvikling på sin side: Mjøstårnet, verdens høgeste trehus i bærende konstruksjoner av tre, har en betydelig andel av sine materialer fra Begna Bruk og Valdresskogbruket.

Den nye høvellinja som ble installert i 2017 er nå 90 % innkjørt og presterer det mest effektive anlegget av sitt slag i Norge. Anlegget består nå av to spesialiserte høvellinjer som kan kjøres parallelt. I teorien representerer kapasiteten muligheten til å høvle den totale mengde på ca. 100.000 kubikkmeter trelast, men i praksis vil ca. 2/3 av dette bli høvlet og resten være spesielle produkter til bærende konstruksjoner som tørkes ned til 12 % og kunden selv bearbeider videre før liming osv.


OMVISNING: Monica Hagenborg Bakken (t.h. med ryggen til kamera) guidet interesserte rundt på Begna Bruk. Foto: Rune Larheim

Omvisning
Tirsdag ettermiddag inviterte Begna Bruk til åpen dag på bruket. Rundt 50 besøkende benyttet sjansen også til dette arrangementet, Alle fikk omvisning på samtlige produksjonslinjer på bruket, med etterfølgende grilling og kaffe.

Det var mange interesserte, både små og store. Tømmersjef Monica Hagenborg Bakken var en av omviserne. Hun viste en stor gruppe rundt på området og fortalte om produksjonen fra tømmer til ferdig planker i forskjellige dimensjoner.


– Vi takker alle som kom for interessen og vil nok helt sikkert gjøre noe lignende med visse mellomrom, da det er viktig å vise hvordan verdikjeden skogbruket er en del av henger sammen, avslutter Trond Mæhlum.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter