B

                               
Publisert:  01.05.18    

1. mai feiring i Sør-Aurdal

Reidar Schlytter

Feiring av 1. mai ble i år i Begnadalen. Det var en litt grå dag med ruskevær og noe kaldt,  men dette la ikke  demper på dagen som ble feiret på behørig måte.

Det var Sør-Aurdal Arbeiderparti som sto for dagens arrangement som startet med gudstjeneste i Begnadalen kirke.  Vår sogneprest Signe holdt en flott tale for dagen og minnet oss om historien og bakgrunn for 1. mai som internasjonal solidaritets dag for hele verden.Reidar overreker blomster og takker Signe for en flott gudstjeneste.

Etter gudstjenesten ble det 1. mai tog som ble ledet av 2 flaggbærere Stig Solbrekken og Reidar Schlytter. Lengre bak i toget stilte Hedalen Arbeiderlag opp med sin fane. Bagn og Begnadalen Musikkorp med  sin leder Ole Krsitian Nyhagen spilte i toget. som gikk til omsrogsboligene på Haugen  og  tilbake til skolen og samfunnssalen hvor resten av arrangementet ble avviklet. Det var i overkant av 50 partivenner som var med å feiret dagen i Begnadalen.


Musikkorpset spiller ved Haugen omsorgsboliger

Etter toget var det samling  i Samfunnshuset og Reidar Schlytter ønsket alle velkommen til 1. mai feiring i Begnadalen.


Det ble underholdning av musikkorpset før dagens hovedtaler slapp til.

Dagens hovedtaler var Anne Marte Kolbjørnshus fra fylkeskommunen hvor hun er gruppeleder for Komite for opplæring og kultur.

Etter talen ble servert kaffe, rundstykker og kaker. Det var loddsalg med  mange flotte premier som ble loddet ut.

Leder for Oppland AUF, Ingrid Tønseth Myhr hold en flott appel.

Til slutt takket Reidar for oppmøtet  og ønsket alle vel hjem til en fortsatt hyggelig 1. mai ettermiddag og kveld.


Her kan du se flere bilder fra 1. mai feiringa i Begnadalen.

Foto: Reidar Schlytter / Reidar Kolsrud og Rune StensletteNettsideansvar:  Reidar Schlytter