BPublisert:  22.02.17  

Opplandsarkivet på Bagn Bygdesamling

Opplandsarkivet på Bagn Bygdesamling er åpent torsdag 2. mars kl. 15 – 18 for innlevering av gamle protokoller, papirer, bilder m.m. for sikker oppbevaring. Samlingsansvarlig ved Valdresmusea, Espen Olavsson Hårseth vil være til stede.Hvor er de gamle protokollene?
Det er ofte foreninger skal jubilere og man spør: ”Hvor er de gamle protokollene?” Da må man ut på bygda og lete hos tidligere ledere og styremedlemmer. Kanskje finner man protokollene, kanskje ikke. Arkivfolk pleier å si at  ”Den beste måte en forening blir glemt på, er at siste formann beholder alt”. Når arvingene skal rydde, blir ofte gamle protokoller og papirer kastet eller brent. Det samme kan gjelde personarkiv, gardsarkiv, institusjons- eller bedriftsarkiv.

Sikker og fagmessig arkivering
Opplandsarkivet tilbyr brannsikker og gratis oppbevaring av arkivene. Ikke bare nedlagte, men også oppegående foreninger kan levere inn arkivsaker her. Ved innlevering får man kvittering. Arkivsaker kan lånes ut etter avtale. Arkivaren ordner arkivene fagmessig i arkivbokser og skriver arkivlister.

Klausulering
Arkiver med personopplysninger som ikke bør komme ”på bygda”, blir klausulert, det vil si unntatt offentlighet. Om noen ønsker å se på klausulerte arkiver, for eksempel til forskning, må det søkes skriftlig med begrunnelse. Museet sender søknaden til familie eller etterkommere som tar avgjørelsen.

Finnes det ikke familie eller etterkommere, vurderer museet søknaden alene. Vi er svært restriktive inntil den lovbestemte tidsfrist er utløpt. Arkiver som ikke er ordnet, klausuleres til arbeidet er ferdig. Deretter vurderes fortsatt klausulering. Arkivfolk har taushetsplikt.

Velkommen!Nettsideansvar:  Reidar Schlytter