B

Norsk Massivtre


Publisert:  18.02.17  


Studerer treindustri på Begna


Klipp  fra avisa-Valdres av Bjørn Karsrud 18.02.17


Studerer: Studenter fra mange land studerer norsk treproduksjon på Begna. Helt til venstre ser vi studenten Anastasiia Ignatova, universitetslektor Ina Samdal, universitetslektor Marius Waagaard og en del av studentene.

BEGNA:
Etterspørselen etter tre som byggmateriell opplever et skikkelig oppsving.
Begna Bruk produserer høgforedla limtrelameller som aldri før, og nabobedriften Norsk Massivtre opplever at stadig flere ønsker å reise bygg i massivtre.

Norsk Massivtre produserer og massivtreelementer for balkongssystem, vegger, etasjeskillere og tak. Treelementene spesialtilpasses kundens behov i produksjonshallen, noe som reduserer monteringstida ute.

Begna Bruk produserer i tillegg til limtrelameller, kledningsplank, høvellast, styrkesorterte takstollameller, justert konstruksjonslast, rekker, lekter og rupanel. Dette fenget interessen til studenter og lærere ved NTNU Trondheim.

Arkitektinteresse for tre
Denne uka har de hatt studiedager på Begna Bruk og Norsk Massivtre, med foredrag og omvisning av bedriftslederne Torkild Waagaard på Begna Bruk og Arild Øvergaard på Norsk Massivtre.

– Jeg opplever at det er ei utrolig interesse blant arkitektstudentene for å tegne bygg i tre. Besøket deres bidrar til at arkitektstudentene får innblikk i moderne sagbruk, sier Waagaard. Arkitektstudentene er viktige trendsettere, og da er det viktig at de får innblikk i hvordan moderne trevareindustri og moderne skogbruk fungerer.

Tre er veldig i fokus fordi trebygg er viktige i et bærekraftig perspektiv

Marius Waagaard
Det er universitetslektor Marius Waagaard, som sjøl er fra Begnadalen, som har tatt initiativet til besøket. Studentene kommer fra Spania, Portugal, Sveits, Italia, Finland, Island, Tyskland, Norge og Russland.

Badehus i Vang
Marius Waagaard forteller at studentene er på fjerde og femte årsstudium og at de utenlandske studentene er utvekslingsstudenter som er inne i et ettsemesterskurs.

– Vi har fokus på arkitektur og stedsutvikling i et bærekraftig perspektiv, sier Waagaard, som om kort tid skal begynne i et arkitektfirma i Oslo, og derfor overlater jobben sin til Ina Samdal.
Innsikt i produksjonen gir studentene innsikt i forbindelse med planlegging, tegning og bygging av bygninger i tre.

– Tre er veldig i fokus fordi trebygg er viktige i et bærekraftig perspektiv, sier Waagaard, som peker på effekter som godt inneklima, estetikk, aldring og holdbarhet.

Studentene skal avslutte besøket med å få prøve seg i produksjonen av massivtre. Deretter skal de reise til Vang for å hente inspirasjon til å tegne et badehus for Knut Lerhol. Det blir en liten arkitektkonkurranse, og deretter skal de produsere og reise bygningen i fellesskap.

Studiedager på Begna
18 europeiske arkitektstudenter har reist fra NTNU til industriområdet på Begna for å se og lære om moderne norsk treindustri.

Trehus er i vinden i Norge.
I 2015 ble verdens høgeste trehus på 14 etasjer åpnet i Bergen, og nå har gründeren Arthur Buchardt et enda høgere bygg på tegnebrettet, Mjøstårnet i Brumunddal, på 17 etasjer.

 
Fore­drag: Daglig le­der i Norsk mas­siv­tre, Arild Øver­gaard, holdt fore­drag om mas­siv­tre for ar­ki­tekt­stu­den­te­ne.Foto: Bjørn KarsrudNettsideansvar:  Reidar Schlytter