BPublisert:  02.06.17  


Brødrene Dokken skal bygge gangvegen mellom Vegamotet og Tollefsrud.


Av Bjørn Karsrud
Publisert: 01. juni 2017.

BEGNADALEN: Brødrene Dokken skal bygge gangvegen mellom Vegamotet og Tollefsrud.
Magne Damslora (Ap) stilte i siste kommunestyremøte spørsmål om framdrifta på gang- og sykkelvegprosjektene i Sør-Aurdal. Nå kommer svaret fra Statens vegvesen.

Arbeidet med å bygge gang- og sykkelveg langs E16 mellom Vegamotet og Tollefsrud i Begnadalen starter etter pinse. Arbeidet skal være ferdig rundt midten av oktober.

Den nye gang- og sykkelvegen langs E16 i Begnadalen blir om lag to kilometer lang og skal gjøre det tryggere å gå eller sykle langs E16. Gang- og sykkelvegen blir tre meter bred og får asfaltdekke.

Det blir ei tre meter bred grøft mellom gangvegen og kjørebanen.
Det er mye trafikk langs E16 til tider, særlig i forbindelse med helger og utfartsdager, og gående og syklende på denne strekninga vil nå kunne ferdes atskilt fra biltrafikken.

Statens vegvesen har avsatt om lag 16,5 millioner til tiltaket, som særlig er tenkt å bedre trafikksikkerheta til barn og voksne som skal til og fra Begnadalen skole.

Byggeleder i Statens vegvesen, Bjørn Magnus Stensby, forteller at det var flere entreprenører som meldte sin interesse, men at det til slutt bare var Brødrene Dokka AS som leverte inn anbud.

Anbudet er på 8 millioner kroner, levert med ferdig asfalt. I tillegg kommer moms og utgifter for prosjektering, grunnerverv, kostnader for flytting av telekabler og grunnerverv.
– Arbeidet vil pågå i sommer og videre utover høsten, fram til ca. midten av oktober, sier byggeleder Bjørn Magnus Stensby i Statens vegvesen.
– Bilistene må regne med litt redusert framkommelighet på E16 mens anleggsarbeidet pågår. Fartsgrensa må settes ned i perioder forbi anleggsstedet. Det er viktig at gående og syklende som ferdes i området ser opp for anleggsgjerder som blir satt opp, bl.a. ved arbeid i krysset med Hedalslinna.

Begna Bruk-veg må vente
I forbindelse med bygginga av gang- og sykkelveg blir også busslommene på strekninga rustet opp. Det er Brødrene Dokken AS som skal utføre arbeidet for Statens vegvesen. Arbeidet vil forgå fire dager i uka, fra mandag til torsdag, fra ca. kl. 0700 til ca. kl. 1900. I juli blir det ferie på anlegget i minst to uker, fra rundt 17. til 30. juli.

Også gang- og sykkelveg mellom E16 og Begna Bruk er i støpeskjea. Men her må man vente enda litt på anbudet. Stensby regner med at anbudet blir lagt ut i august.
– Hvorfor må dere vente så lenge?
– Grunnervervet er ennå ikke ferdig Dessuten skal dette prosjektet legges ut som totalentreprise, og det tar lengre tid, opplyser Stensby.


Foto: Bjørn KarsrudNettsideansvar:  Reidar Schlytter