BPublisert:  20.09.17  
Pressemelding


Demensaksjonen 2017 - En vakker dag har vi glemt demens

23. september står medlemmer av Sør-Aurdal demensforening ved butikker for å informere om demens og samle inn penger til Demensaksjonen,
 
Utfordring for samfunnet - tragedie for dem som rammes
Demens er en dødelig hjernesykdom som er alvorlig og griper brutalt inn i hverdagen til den som selv har en demens og familien. Det vil kreves stor innsats i årene som kommer før vi klarer å stoppe eller bremse Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Når vi fortsatt ikke har funnet noen effektiv behandling, er det fordi vi vet for lite om årsakene til hvorfor demens oppstår. For å kunne utvikle en kur, må det mer kunnskap til. Forskerne må finne ut hva som skjer i hjernen, fra den er normal til den blir syk. Det er denne forskningen vi samler inn midler til under demensaksjonen.

Forsker for å finne behandling
Demensaksjonen gir deg mulighet til å bidra til demensforskningen. Flere forskere ser det nå som sannsynlig at vi vil kunne knekke demenskoden i nær fremtid, og vi ser frem til den dagen vi ikke trenger å bekymre oss for demens. Men for å komme dit, må det mer forskning til.

Det er denne forskningen Nasjonalforeningen for folkehelsen samler inn penger til gjennom Demensaksjonen.
Med din gave kan vi forske, slik at færre får demens, og slik at de som er rammet kan få god hjelp til å mestre hverdagen. Ta godt imot bøssebærerne!

Hver krone teller!

Du kan også sende ditt bidrag direkte til konto 1644 08 46673.
Du kan også gi på SMS. Send kodeordet SAMMEN til 2216 – da gi du 50 kroner til demensforskning.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FAKTA

•    I dag har mer enn 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.
•    På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er i all hovedsak at befolkningene blir eldre.
•    Demens er en dødelig hjernesykdom.
•    Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.
•    Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.
•    Demenslinjen er bemannet av sykepleiere med spesialkompetanse, som svarer på spørsmål om demens. Ring: 23 12 00 40
•    Støtt demensaksjonen: Du kan også gi ditt bidrag direkte til konto 1644 08 46673. Eller gi 50 kroner til demensforskningen ved å sende SMS med kodeordet SAMMEN til 2216Nettsideansvar:  Reidar Schlytter