B


Publisert:  21.08.17  


Skolestart ved Begnadalen skole

Reidar Schlytter

Mandag 21. august 2017 ønsket rektor Bjørg Strandbråten velkommen til første skoledag ved Begnadalen skole.

I år er det 42 elever fra 1.- 7 klasse ved skolen og 8 førsteklassinger (4 jenter og 4 gutter) møtte forventningsfulle opp for første gang sammen med sine foreldre for å starte på et langt skoleløp. 

Elevne stilte opp klassevis på skoleplassen,  og rektor informerte om hvilke lærere som hadde ansvaret for hver klasse dette året. Så ble det innmars til klasserommene og undervisningen kunne begynne.

Her noen bilder fra skoleestart 2017 ved Begnadalen skole.


Oppstilling klassevis
Rektor Bjørg Strandbråten ønsker velkommen til nytt skoleår


Noen fra lærerstaben


Da var det igjen 3, 2 og 1. klasse som skal dele klasserom


8 forventningsfulle førsteklassinger som er:
Sofie Viken Damslora
Øivine Hougsrud
Eirik Kolsrud
Tord Grøvslien Kolsrud
Vibeke Westerbø Lybekk
Nikolai RasmussenLærum
Klara Myreng
Sondre Låksrud Strømsmoen
Foto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter