B


Publisert:  22.02.17  

Begna Bruk Investerer for 30 millioner

Klipp fra avisa-Valdres Av Bjørn Karsrud


Investerer: Torkild Waagaard og Begna Bruk investerer 30 millioner i nytt produksjonsutstyr.

BEGNA: Denne uka bestemte styret i Begna Bruk AS seg for nok ei storinvestering.

I 2011 og 2013 ble det investert 20 millioner kroner i nytt sorteringsverk, nå blir det investert ytterligere 30 millioner kroner. Til sommeren starter monteringa av et nytt høvleri, som vil være det mest moderne og effektive i Norge.

– Vi må være kostnadseffektive og stå i første rekke når det gjelder produksjonsutstyr for å vinne fram i et hardt marked, sier disponent Torkild Waagaard.
300 løpemeter
Tørrsorteringsverket har gitt god inntjening. Det nye høvleriet vil tilsvarende befeste og styrke Begna Bruk sin posisjon i industrimarkedet for trelast. Waagaard forteller at det nye høvleriet vil produsere 300 løpemeter med konstruksjonslast i minuttet.

– Investeringa vil sikre videre utvikling og arbeidsplassene på Begna Bruk, sier Waagaard.
Den nye høvelen blir importert fra den fremste produsenten i Europa, Ledinek i Slovenia, mens hovedleverandøren på maskinutrustning er svensk.

– Dette vil øke fleksibiliteten vår vesentlig og samtidig heve gjennomsnittsprisen, forteller Waagaard. Dette er viktig ikke minst fordi det også blir solgt skurlast til eksport.
Ei investering på 30 millioner kroner er et stort løft. Men Begna Bruk har stelt seg vel og har penger på bok. 50 prosent av investeringa blir derfor egenfinansiert.

– Et godt samarbeid med Innovasjon Norge har også vært med på å muliggjøre prosjektet. Her vil jeg gi ros til ordfører Kåre Helland, som har stått på for utviklingen av Begna Bruk AS og vært en viktig brubygger, mot Innovasjon Norge og andre offentlige myndigheter, sier Waagaard.

- Byggestart til sommeren
Ombyggingsarbeidet som starter til sommeren, vil skje mens produksjonen går sin gang. Den nye linjen blir nemlig bygd rundt den gamle. Det gamle anlegget blir for øvrig stående for å kunne brukes som en servicehøvel.

– Kontrakten innebærer at den nye høvelen skal være i drift 1. oktober, forteller Waagard.
Nøkkelpersonell blir snart sendt til Tyskland for å få opplæring i bruk av det nye utstyret. Der blir det opplæring i programmering og testkjøring.

- Begna Bruk har for øvrig også skaffet seg et eget varmegjenvinngsanlegg med stor kapasitet.
Begnas hovedprodukt er styrkesorterte takstol- og limtrelameller. Øvrige produkter er kledningsplank, høvellast, justert konstruksjonslast, rekker, lekter og rupanel.


Superhøvelen: Her er Ledinek superplan. Superhøvelen på bildet er del av et større maskineri. Den har kapasitet til å levere 300 løpemeter i minuttet.


Foto: Bjørn KarsrudNettsideansvar:  Reidar Schlytter