BPublisert:  27.11.17  
Åpning av gang-og sykkelvei i Begnadalen

Reidar Schlytter

Endelig kom dagen da vi i Begnadalen kunne foreta en offisiel åpning av gang- og sykkelveien i Begnadalen. Strekningen som ble åpnet går fra Strandbråten i nord til Begnadalen skole i sør.

Det jobbes videre med gangveien sørover fra skolen til Flatbråten. Dette arbeidet har startet opp. Målet for gang og sykkelveien er å få sammenhengende gang- og sykkelvei fra skolen til Hougsrud bru som  da betyr sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Begna boligområde til skolen.

Det har vært en langdryg prosses for å få gjennomslag for gang- og sykkelveien i Begnadalen. Politisk har det vært Magne Damslora AP som har stått på i mange år for å få dette til. Vi takker Magne for engasjementet i denne saken.

Det er Statens Vegvesen sonm er ansvarlig for prosjektet med Brødrende Dokken AS og Strandbråten anlegg som har hatt den  praktiske utførelsen av gangveien.

Varaordfører Trine Adde Hansebakken sto for den offisielle åpningen av gang- og sykkelveien. Etter åpningen ble alle barnahagebarna  og skolebarna med lærere invitert til å gå hele strekningen, for å se hvor trygt å godt det nå er å ferdes langs E 16 i Begnadalen.

Noen bilder fra åpningen og turen langs den nye gang- og sykkelveien i Begnadalen:


Foto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter