B

                           


Publisert:  31.03.16
 Hovedstyre:


Verv:
Navn:
Periode:
Tlf.nr:
e-mail:
Styreleder
Ellef Grimsrud
2016
971 78 830
eg@viken.skog.no
Nestleder
Vibeke Amundsen
2015-2016
906 99 789
vibekefa@yahoo.no
Styremedlem
Lene Lybekk 2015-2016
918 17 976
lenewesterbo@hotmail,com
        "
Cathrine Hagen 2016-2017
934 55 862
Cathy.valleygirl@gmail.com
       "
Knut Lundem Hougsrud 2016-2017
919 01 914
klh@bbnett.no
       "
Kjell Nybakke 2016
488 96 795
kjell@begnabruk.no
 Varamedlem
Siv Elisabeth Nilsen 2016
Styret i Begnadalen Idrettslag: fra venstre, Vibeke Amundsen,
Lene Lybekk, Ellef Grimsrud, Kjell Nybakke og Knut Lundem Hougsrud.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter

C