B


Publisert:  12.02.15  


Årsmøte i Begnadalen SanitetsforeningReidar Schlytter

Årsmøte til sanitetsforeningen ble tradisjonelt avholdt på Haugen omsorgsboliger tirsdag 10. februar 2015 kl 19.00

Til stede på årsmøtet var det møtt opp 6 medlemmer. Årsmøtet behandlet vanlige årsmøtesaker for sanintesforeningen samt årsmelding og regnskap for stiftelsen for Trygdeboligene,

Det er 25 medlemmer i Begnadalen Sanintsforeningen og årsmøtet  oppførdrer flere til å bli medlemmer. Sanitetsforreningen i Begnadalen gjennomfører årlig flotte tiltak som skolefrokost, bidrag til fotpleie for eldre og støtter opp når det trengs f.eks under beredskapsøvlse i Begsundtunnelen.

For å få inn noe ekstra inntekter lager sanitetsdamene fastelavensris og selger maiblomster. Sanintetsforeningen har også omsorg og tanker for de eldre og i 2014 har de levert karnsekaker til medlemmer som fyller 75 år og oppover.

Etter årsmøtet ble det servert kaffe og kaker og gjennomførte loddsalg med mange flotte premier.

Alle som var på valg stilte til gjennvalg og styret for 2015 består av følgende;


Leder:
Anette Hougsrud
Nestleder:
Anne Grethe Bråten
Kasserer:
Marianne Ingelsen
Sekretær:
Berit Jorunn Nybakke
Styremedlem:
Ingrid Erika Holte Jensen
Styremedlem:
Marit Garthus
Styremedlem:
Siri Ole Gjerdalen
Varamedlem:
Gerd Elin DamsloraFoto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter