B

Årets internasjonale eldredag i Sør-Aurdal
Publisert:  05.10.14   

Reidar Schlytter

Eldrerådet og Pensjonistforeningen i Sør-Aurdal hadde invitert til eldrefest søndag 05. oktober 2014 for å markere FNs internasjonale eldredag. Festen ble avviklet på Solhaug, Østre Bagn med 43 gjester. Festen ble avviklet under en hyggelig ramme på Solhaug med god middag, kaffe og kaker samt underholdning Johansen  lufter genserèn, et tiltak gjennom den kulturelle spaserstokken.

Leder for eldrerådet i Sør-Aurdal Dagny Dalen ønsket alle velkommen til festen. Hun ønsket spesielt velkommen til ordfører Kåre Helland, leder for Oppland fylkes eldreråd Ingvill Fjeldstad Bø og konsulent Bodil Øyhus Phil fra Sør-Aurdal kommune.

Ingvill Fjeldstad Bø
Ingvill holdt et godt foredrag over evnet "Aldersdiskrininering" Innenfor mange områder pågår det bevist og ubevist aldersdiskrimenering og Ingvill ga oss mange eksempler på dette. Statens seniorråd har gitt uten en brosjyre som blir sendt eldrerådene i kommune for behandling og debatt over temaet "Holdninger til eldre" Dette er en tempraturmåling på folks syn på eldre i og utenfor arbeidslivet.
Deltakerne på eldredagen fikk også mulighet til å besvare en del påstander overfor eldre utenfor arbeidslivet og vi gjengir resultatet fra undersøkelsen slik:

8 påstander omhandlet holdninger overfor eldre utenfor arbeidslivet.

1. Pensjonister utfører ofte nyttige oppgaver for andre
2. De fleste eldre kan lære seg å bruke nettbank
3. Personer over 75 år bør miste retten til å kjør bil
4. Pensjonister fortjener å trekke seg tilbake, tenke på seg selv og
     nyte livet
5. Personer over 80 år bør ha samme rett til kostbare
     helseoprasjoner som resten av befolkningen
6. De fleste pensjonister har ganske dårlig råd
7. De flese pensjonister har god helse
8. Det burde være flere pensjonister i kommunestyrer og fylkesting
    og på stortinget

Her er svarene fra spørreundersøkelsen som ble besvart på møtet:

Spm  nr
Ja
Delevis
Nei
1
26
0
0
2
16
3
0
3
1
2
23
4
10
9
8
   5 
26
0
1
6
3
13
8
7
10
14
2
8
20
7
0


Bodil Øyhus Phil.

Bodil orienterte fra Sør-Aurdal kommune om tilbud for de eldre. I sitt innlegg fremhevet hun mangfold av tilbud til de eldre  gjennom frivillige organissasjoner (Frivilligsentralen, Røde kors besøkstjenesten, Sanitetsforeningene og Helselag m.fl.) Hun orienterte også om det nye tildelingskontoret som kommunen nå har etablert.  Med den nye tjenesten får brukerne god informasjon og hjelp til å finne fram til rette tjenster som kan tilbys den enkelte.

Kåre Helland
Kåre hilste fra kommunen og tok utgangspunkt med sitt innlegg fra avisartikel om at kommunen har høy lånegjeld. Dette kunne virke negativt, men dette må ses i lys av at kommunen har invester i sykehjem, omsorgboliger m.m. og at vi derfor er godt rustet til å møte en økt eldrebølge med mange nye utfordringer. Kostra-tallene viser også at vår kommune ligger godt ann innfor mange områder samennlignet med andre kommuner.

Kåre benyttet også anledningen til å takke 4 personer for en betydelig innsats for de eldre, Dagny Dalen, Reidar Schlytter, Ester  Kulterud og Ingvill Fjeldstad Bø med å overrekke boken " Hedalen stavkirke - en pilgrim vender tilbake"

Til slutt takket Kåre kjøkkenpersonalet for servering og god mat.

Johansen  lufter genserèn.
var et underholdningstilbud gjennom den kulturelle spaserstokken.

Utøvere Korus, med Helge Sveen (sanger og skuespiller) og Kjetil Røren (musikk)

Det ble en fortelling med sanger gjennom 50 åra med utgangspunkt i Johansen som hadde fått plass på en aldersbolig.


På programmet ellers var det allsang, åresalg og Dagny avsluttet det hele med å dele ut en blomsterbukket til de som hadde innlegg og sto for underholdning denne dagen.

Her noen bilder fra eldredagen på Solhaug:


Spisesalen pyntet med høstlige farger


Ingvvill holder sitt innlegg
Leder for eldrerådet i Sør-Aurdal Dagny Dalen følger godt med under debatten rundt spisebordet.


Kåre hilser fra kommunen


Kjøkkenpersonalet får takk for servering og god mat


Ester, Ingvill, Dagny og Reidar får overrakt gave fra kommunen


Bok om Hedalen stavkirke- en pilgrim vender tilbake av Anne Hilde Øygarden


Åresalg (lotteri)


Gavebord


Bodil informerer om tilbud til de eldre i kommunen


Helge Sveen (sanger og skuespiller)


Kjetil og Helge har fått overrakt blomster for sin innsats


Bodil får blomster


Ingvill får blomsterFoto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter