B

                               Publisert:  24.03.14   

Årsmøte i Begnadalen Bygdeutvalg

Reidar Schlytter

Mandag 23. mars avviklet bygdeutvalget i Begnadalen sitt årsmøte.  Vanlige årsmøtesaker som årsmelding og regnskap ble behørlig behandlet, inklusiv melding og regnskap for Begnadalen.no og musikkbingen.

Etter valget ser styret for kommende periode slik ut:

Hans Allergoth (leder)
Laila Damslora Stensrud (nestleder)
Lene Lybekk (kasserer)
Ingunn Dokkebakke (sekretær)
Hein Håkenåsen
Anne Karin Eid
Olav Lien

Anette Hougsrud (revisor)

Under behandlingen av Handlingsplan for 2014 ble følgende temaer drøftet og innspillene blir nå lagt inn i Handlingsplan for 2014:

  • Bygdehelga - samarbeid med Idrettslaget vedr jubileumsarrangement, Idrettslaget 90 år
  • Kirkejubileet, samarbeid med Menighetsrådet
  • Julemesse og julegrantenning
  • Opppussing av "Peisestua" maling m.m. (nye stoler er allerede kjøpt inn)
  • Kursvirksomhet, data m.m.
  • Arrangere åpent møte for å diskutere aktuelle teamaer for bygda og Sør-Aurdal.
Årsmøtet takket til slutt styret og leder Hans Allergoth for godt gjennomføt arbeid i året som vi har lagt bak oss.

Mer informasjon om bygdeutvalget finner du på hjemmesiden, klikk her.....

Her noen bilder fra Årsmøte.


Foto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter