B

                          
Publisert:  31.08.14   

Æresmedlem i Begnadalen Idrettslaget

Reidar Schlytter

På jubileumsarrangementet  til Begnadalen Idrettslag lørdag 30.8.2014 ble Ingar Knutsen Bråten utnevnt til æresmedlem i Idrettslaget.

Leder for idrettslaget Cathrine Hagen berømmet alle som var med å bidra til at Begnadalen Idrettslag fortsatt er oppe og går, og som hun sa er B.I.L. en sprek 90 åring. Hun trakk spesielt fram en person som hadde bidratt mye for idrettslaget gjennom årene.

I 38 år har Ingar Knutsen Bråten hvert aktiv i idrettslaget både som tillitsvalgt og ikke minst alt mulig man når det gjelder dugnader, reprasjoner av utstyr m.m.

Cathrine ba Ingar komme fram for å motta pris som Æresmedlem i Begnadalen Idrettslag. Ingar fikk overbrakt blomster og vase samt diplom som æresmedlem.


Ingar følger spendt med


Leder for Idrettslaget holder tale for Ingar


Cathrine overrekker diplom, blomster m/vase


Jubilanten sammen med Cathrine


Ingar holder takketale


Foto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter