Publisert:  15.03.13    
Ny leder for Sør-Aurdal Historielag

Reidar Schlytter

På årsmøte til Sør-Aurdal Historielag den14. mars 2013 på Soltun i Garthus, ble det valgt ny leder for Historielaget.

Bjørn Gjerdalen som har vært leder for Historielaget de siste fire år hadde sagt fra seg gjenvalg til lederjobben. Årsmøtet valgte  enstemmig Eldor Bråthen som ny leder.

Eldor takket for tilliten ved å bli valgt som leder og henvendte seg til Bjørn og takket han for innsatsen som leder de fire siste årene. 

Styret i Sør-Aurdal Historielag for 2013 er:
      
LederEldor BråthenNy
NestlederArne Erik FønhusIkke på valg
KassererKonstitueres på styremøte
SekretærSolveig OttosenGjenvalg
StyremedlemArvid BergNy
StyremedlemAnne Karin EidNy
1. varaDagny DalenIkke på Valg
2. varaSigrid HaugenGjenvalg
ValgkomiteKristian Bergsund (leder)Ikke på valg
          "Bjørn GjerdalenNy
RevisorMartin BakkeNy

I tillegg til valg behandlet årsmøte årsberetning og regnskap som ble enstemmig vedtatt.

Her kan du lese årsberetningen, klikk her...

Sør-Aurdal Historielag har 98 medlemmer (tre av disse er eresmedlemmer) Historielaget ønsker flere medlemmer og medlemskontingent for 2013 er:

Enkeltmedlem kr 50,- og familiemedlemskap kr 80,-  Kontingenten kan innbetales til bankkonto: 6185.56.13238.

Her kan du laste ned innbetalingsblankett for kontingent,
klikk her....

Av planlagte aktiviteter for 2013 kan nevnes:

- oppsetting av skilter (merking av stier) fortsetter
- planlagt tur blir i år til Søsterkirkene på Hadland (Granavollen) den
  17. august 2013.

I pausen etter at årsmøtet var ferdig, ble det servert kaffe og kaker.

Etter pausen viste Ole Martin Høgfoss lysbilder fra Vassfaret, et kåseri som han kalte "Gud bevare"  Vassfaret er 3 mil lang, med tett skog, kratt, vann, gjengrodde tufter, stier og gamle boplasser. Lysbildeserien inneholdt flotte naturbilder fra Vassfaret.


Bjørn leser opp årsberetningen for årsmøte.


Årsmøte deltakere


Årsmøte deltakere


Bjørn overrekker nøkkelen til den nyvalgte leder


Kristian Bergsund overrekker blomster til den avgåtte leder

 
FOTO:  Reidar Schlytter


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter