Publisert:  09.02.13 Trafikksikkerhetsplan

Sør-Aurdal kommune har startet arbeidet med å lage trafikksikkerhetsplan i forbindelse med oppstart ønsker vi forslag/innspill på hvilke områder som er aktuelle å se nærmere på.

Så langt ser vi at følgende områder er aktuelle å vurdere:

- Trafikkforholdene rundt Bagn Skule

- Parkering Reinli Barnehage

- Bedre forhold for fotgjengere/sykkellister Bagn- Reinli

- Mulighet for å gå og sykle fra Fønhus bru til Bagn langs Østsida

- Gang og sykkelvei Hedalen skole-Bautahaugen

- Gang og sykkelvei Begna boligfelt

Dersom dere har ideer/ synspunkt/ forslag i forhold til aktuelle områder eller andre områder dere mener bør være med i en plan er det fint om dere sender dette til oss:
innen torsdag 28. februar.

I april/mai vil det bli arrangert åpne møter i forhold til planen der det vil bli lagt fram og drøftet ulike forslag.


Forslag /innspill sendes inn til Sør-Aurdal kommune,
                                                   Planavdelingen
                                                   Tingvollbakin
                                                   2930 Bagn

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte Stig Solbrekken på 613 48528 eller e-mail: Stig Solbrekken@sor-aurdal.kommune.noNettsideansvar:  Reidar Schlytter