Publisert:  04.03.13    
Positivprisen 2012

Positivprisen for Sør-Aurdal kommune ble opprettet av næringsrådet i 1990, og er hittil utdelt 18 ganger. Du kan nå være med å foreslå kandidater til prisen for 2012, frist 21. mars.

I følge statuttene for positivprisen kan prisen tildeles personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune.

Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringsutviklings- sammenheng, en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre å "stikke hodet fram".
Kandidaten skal være en "Sør-Aurdøl"."

Positivprisen har sitt utspring i næringsarbeidet i kommunen, og næringsaspektet er derfor vesentlig ved vurdering av kandidater.

Forslag på kandidater sendes skriftlig til Sør-Aurdal kommune v/planavdelingen, 2930 Bagn, innen torsdag 21 mars, eller e-post til: stig.solbrekken@sor-aurdal.kommune.no.


Postivprisen - tidligere prisvinnere 
 
1990 Hølerafossens Festlige Menneskeforening
1991 Bete Beitski AS
1992 Bragerhaug AS
1993 Vassfarfoten
1994 Solheimen Kristen Turistheim
1995 Begna Bruk AS
1996 og 1997 Ikke utdelt 2007 ikke utdelt
1998 Svein Breen
1999 Jan Bragerhaug 2009
2000 Ute og Tor Tronrud
2001 Ole Arne Kvålshaugen
2002 Andreas Råheim
2003 Nils Arne Bergsund
2004 Vidar Stavedal
2005 Ola Kleven
2006-2007: Ikke utdelt
2008: Edel Bakken
2009: Håvard Sukke
2010: Promek
2011: Valdrestunet Matsenter
 
FOTO:  


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter