Publisert:  14.03.13    


SA-posten

Reidar Schlytter


SA posten er en gratis informasjonsfolder som sendes til ca 1750 husstander og bedrifter i Sør-Aurdal samt Nes i Ådal.

Denne førsteutgaven er blitt til som et samarbeid mellom bygdesidene Reinli.no, Bagn.no og Begnadalen.no og utgitt ut av Bagn Idrettslag.

Ideen er kopiert fra Rennebu. Der har ”Rennebunytt” kommet ut i 35 år og blitt en institusjon i bygda. Med god hjelp fra Dagfinn i Mediaprofil AS på Berkåk har vi laget SA-posten.

Utgivelsen er også sterkt knyttet til bygdeutviklingsprosjektet som du kan lese om på s 5.

Vi ønsker med SA-posten å skape en arena for å fremheve positive tiltak og arrangementer i bygdene. De ”store” nyhetene finner du fortsatt i lokalavisa samt på nettsidene.SA-posten nr 1. 21.03.13, klikk her...
 


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter