B


Publisert:  17.04.13    


Pressemelding
 

Festgudstjeneste i Hedalen 23.06.13

På søndag, på sankthansaften, er det tid for den store festgudstjenesten i anledning jubileumsåret i Hedalen. Her har vi invitert både bygda og biskopen til å være med å feire. Dessuten kommer både fylkesmann og fylkesordfører og en representant for den katolske kirke.

Da kirka var ny, og i flere hundre år etterpå, var vi jo alle katolikker her i landet, og det spesielle i Hedalen er at kirkehuset fremdeles bærer preg av dette. Vi har hos oss både Madonna og relikvieskrin og flere mindre ting som stammer helt tilbake fra dette husets første tid. Det er et særsyn at så store kunstskatter som vi har i Hedalskirka er bevart i kirkehuset. Det vanlige har jo vært at slike skatter har forsvunnet, er blitt innkrevd av kongen i København eller har havnet på museum. Noe vet vi også har forsvunnet fra Hedalen i årenes løp, og noe har vært borte men er kommet tilbake hit. Dermed er båndene til og arven etter vår katolske fortid ennå tydelig å se, og det er derfor ekstra hyggelig å ha med en gjest fra Den katolske Kirke i Norge, Msgr. Huynh Tan Hai.

Kirka er altså 850 år gammel, og så har vi en enkelt gudstjeneste til markere dette med. Hvordan er det mulig i løpet av en gudstjeneste å både se bakover og framover og favne hele det lange spennet av år som dette huset representerer? Svaret er selvfølgelig at det ikke er mulig. Vi kan ikke favne alt i en gudstjeneste. Derfor har vi også valgt å bruke hele året og en stor variasjon av samlinger for å yte noe rettferdighet til utfordringen. Kirken som både bygg og bilde, mål for fellesskap og for det individuelle møtet er det møter oss og som belyses i løpet av året. Men kommende søndag er det altså fest- både i form av en gudstjeneste og samling med rømmegraut og spekemat om ettermiddagen.

Arbeidet med å forme gudstjenesten har skjedd både lokalt og i samarbeid med biskopen. Musikalsk har vi samlet noe av det beste vi har, med Ole Kristian Nyhagen på trompet og Osvald Fossholm med solosang, i tillegg til vår faste organist Guri Amundsplass. Å få samarbeide med dyktige musikere en slik dag, er det som løfter alt, fra salmer og bønner til selve det liturgiske språket. Gudstjeneste består jo av både det nære og kjente og det opphøyde og mystiske. Sammen med musikerne deltar også tidligere prester i Hedalen.

Dessverre er det jo slik at kirka er for trang på en dag som denne, og vi har derfor vært nødt til å gi ut adgangskort til dem som ønsker å komme. Uten et slikt er det derfor ikke mulig å ta i mot flere besøkende til gudstjenesten. Derfor er det viktig for oss å minne om festen på skolen om ettermiddagen, som er åpen for alle. Her får man kjøpt mat, og dagen avsluttes med et festprogram kl 15.00. Da får vi en prolog for dagen, taler og hilsener fra de innbudte gjestene og sang av både kor og hele forsamlingen.

Signe Elisabeth Kvåle, sokneprestNettsideansvar:  Reidar Schlytter