Lions Club Vassfaret
Publisert:  28.04.13    


TULIPANSALG MOT NARKOTIKA

Ole Gjerdalen
 
Kommende helg er det tid for lionsmedlemmenes årlige salg av tulpaner. Vi i Lions Club Vassfaret er å finne utenfor de fleste dagligvareforretningene, både i Sør Aurdal og på Nes i Ådal.  Inntekten av salget er i sin helhet viet forebyggende narkotika-arbeid.

Tulipanene er en ”kvittering” til alle som støtter lions’ forebyggende arbeid blant barn og unge.

Fredag ettermiddag og lørdag formiddag vil lionsmedlemmene i Sør-Aurdal og på Nes i Ådal være å finne utenfor de fleste av distriktets butikker.  I tillegg oppsøkes en del bedrifter som på forhånd har bestilt blomstene.

Tulipanene selges i bunter på åtte og koster 100 kr.pr bunt.

Pengene som kommer inn, går uavkortet til lokale tiltak. Mesteparten brukes til å finansiere kurs for lærere og materiell til undervisningsprogrammet ”Det er mitt valg.”

Dette er et program som legger vekt på å utvikle barn og unges sosiale kompetanse og læringsmiljø.  De får trening i å ta ansvar, kommunisere, øke selvtilliten, ta beslutninger og lære å sette seg mål.  Det er et faktum at dette gir oppløftende resultater.

Vassfarklubben har arrangert en rekke slike kurs opp gjennom årene, og forbereder nytt kurs til høsten, denne gangen for barnehageansatte.

Lions utstrakte kursvirksomhet med satsing på barn og unge hadde ikke vært mulig uten dette årlige tulipansalget.

I tillegg arrangerer klubben guidet tur gjennom Vassfaret i begynnelsen av juni for alle sjetteklassingene i Sør-Aurdal og på Nes i Ådal.

Klubben håper derfor at salget i år vil gå like bra som foregående år.

 
Sverre Bakken t.v. og Alf Lie i Lions Club Vassfaret håper på godt tulipansalg  kommende helg.

 
FOTO:  Ole Gjerdalen


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter