B


Publisert:  23.10.13  

Landbruk i Sør-Aurdal


Reidar Schlytter

Fra Christoffer Rustebakke har vi mottatt to flotte bilder fra Sør-Aurdal, noe som minner oss hvor betydningsfullt landbruket (både jord og skog) har for vår kommune  Det er fortsatt store utfordringer i landbruk og skogbruk og vi får håpe at det er politisk vilje til å opprettholde og utvikle næringa i positiv retning, slik at vi også i framtiden kan se levende budskap og dyrka jorder når vi kjører på flott vei (E16) til Bagn. 
FOTO:  Christoffer RustebakkeNettsideansvar:  Reidar Schlytter