Publisert:  13.01.13    

Program for kirkejubileet


Hedalen stavkirke er 850 år i 2013. Her kommer programmet for jubileet.

6. desember 2012
Bjørnen i norske kirker – blant annet med stadfesting av skinnet i Hedalskirken v/ konservator Jahn Børe Jahnsen.
 
13. januar 2013, kl.11.00
Gudstjeneste med åpning av jubileumsåret ved sokneprest Signe E. Kvåle  Ordfører i Sør-Aurdal, Hedalen musikkorps og SALTO medvirker. Kirkekaffe.
 
15. februar, kl.19.00
Kirkebygningen. Temakveld i Hedalen stavkirke om stavkirkene i Norge og spesielt Hedalen stavkirke v/ kunsthistoriker Leif Anker, Riksantikvaren. Kulturinnslag ved Bjørkestubben og sølvgutt Halvor Grønhaug
 
3. mars, kl. 11.00
Gudstjeneste med folkemusikk fra Valdres ved sokneprest Signe E. Kvåle.  NRK gjør opptak. Gudstjenesten sendes i radio mai 2013. Musikalske innslag ved Bente og Andris Hemsing med flere
 
15. mars, kl. 19.00
Temakveld i Hedalen stavkirke om interiøret i stavkirken v/malerikonservator Mille Stein, NIKU. Mannskoret Gubbus Kantorum.
 
11. april, kl.19.00
”Hedalen kirke på prærien: Immigrant, kirke og tro i Amerika” ved dr.art Terje Mikael Joranger i Hedalen stavkirke. Dette med bakgrunn av Valdres og i særdeleshet Hedalen hadde stor utvandring til Amerika. Kulturinnslag ved Hedalen Sangkor og Trygve Bolstad.
 
25. mai: (Tidspunkt senere)
 ”Underveis - spor av kirkeliv og folkeliv i Sør-Aurdal gjennom 900 år”, ved Hedalen ungdomslag med flere.  Historisk spel skrevet av Gudbjørg Fønhus Stensrud
 
23. juni, kl.11.00:
Festgudstjeneste i Hedalen stavkirke ved biskop i Hamar Solveig Fiske med flere. Representanter fra Det norske kongehus er invitert. Den katolske kirke i Norge vil være tilstede. Gudstjenesten vises direkte på storskjerm på kirkevangen. Kirkekaffe med festprogram på Hedalen skole etter gudstjenesten.
 
29. juni–6. juli:
Pilegrimsvandring fra Hedalen stavkirke til St. Tomaskyrkja på Filefjell. Følg pilegrimene et stykke på veg! Oppmøte for kort gudstjeneste med utsendelse fra Hedalen stavkirke lørdag 29. juni kl 08.30.
 
Juli
Kirkekonsert i samarbeid med Jørn-Hilme-stemnet.
 
28. juli, kl 17.00
Katolsk kveldsmesse i Hedalen stavkirke ved Den katolske kirke i Norge. 
 
29 august
Alle skolene i Sør-Aurdal besøker Hedalen stavkirke, Bautahaugen Samlinger og Jubileumsutstillingen. Eget program.
 
22. september, kl. 12.00
Historisk vandring fra Bautahaugen til kirken langs den gamle Kongevegen med påfølgende gudstjeneste preget av Middelalderen. v/sogneprest Ellefsen med flere.
 
20. oktober, kl.19.00
Konsert i Hedalen stavkirke Andris, Eldbjørg og Ragnhild Hemsing med  flere. Utdrag fra Goldberg-variasjonene av Johan Sebastian Bach og folkemusikk  fra  Valdres
 
16. november,  kl.12.00:
I og utenfor Hedalen stavkirke; Gamle gravferdstradisjoner i Valdres
Gode skikker i møte med død og sorg i dag v/gravferdskonsulent Henning Andersen og prost Anne Hilde Øigarden
 
26. desember,  kl.12.00:
Høytidsgudstjeneste i Hedalen stavkirke med avslutning av jubileumsåret ved sokneprest Signe E. Kvåle med flere.
 
 
Jubileumsutstilling med gamle bilder med mer fra Hedalskirken gjennom tidene vil være åpen på Solstad (Galleri Bauta) i påsken og i perioden juni til og med august.
 
Boka ”Hedalen stavkirke. En pilegrim vender tilbake” skrevet av Anne Hilde Øigarden presenteres juni 2013.
 
Jubileumskomiteen vil også ha for salg en treengel og et sølvkors (i ulike størrelser). Motivene er hentet fra detaljer i det gamle smijernet i kirkens hoveddør. Engelen og korsene kan kjøpes i tilknytning til jubileumsårets arrangementer.
 
Da ikke alle kultur- og underholdningskrefter er forespurt, vil dette bekjentgjøres seinere. Det tas forbehold om programendring.
 
Vær vennlig å følg med i media før hvert arrangement for ytterligere informasjon.
 
 
Hedalen, 9. januar 2013.
Jubileumskomiteen for Hedalen stavkirke 850 årNettsideansvar:  Reidar Schlytter