B


Publisert:  24.05.13  Flom i Sør-Aurdal

Reidar Schlytter

Alle er kjent med storflommen som pågår i disse dager. Her noen situasjonsbilder som vi har fått oversendt fra Halstein Heiene. Heldigvis ble vår kommune ikke altfor hardt rammet, men det minner oss om at naturkreftene er det ikke å spøke med. Derfor er det viktig med god beredskap og forebyggende tiltak.


Ved Hougsrudbrua


Her må man foreta våronn på nytt, ved Ruste


Ved Grimsrudbrua


Eidsfossen kraftverk


Ved Hølerabrua


Elva er mektig 
FOTO:  Halstein HeieneNettsideansvar:  Reidar Schlytter