B


Publisert:  13.11.13  


Fest for frivillige

Reidar Schlytter

Styret i Frivilligsentralen inviterte til fest for de frivillige på Fossvang, onsdag 13.11.13 Bakgrunn for festen var at Frivilligsentralen ønsket å markere de frivilliges innsats og takknemlighet til alt som er blitt utført av frivillige arbeid gjennom året.

Våre to daglige ledere Ester Kulterud og Arna Bjørneskaret hadde pyntet til fest i lokalene på Fossvang og dagens meny var et nydelig koldtbord.

Reidar Schlytter (styreleder) orienterte fra Frivilligsentralen og fremhevet betydningen av den frivillige innsatsen og hva det betyr for hver enkelt og for lokalsamfunnet.  Gjennom dette året har vi fått tilført nye aktiviteter som  datakafe, ungdomsklubben, leksehjelp og ikke minst videreføring av seniordans og tiltak mot de eldre som hovedaktivitet. Reidar fremhevet under sitt innlegg betydning av innnsatsen til våre to daglige ledere Ester og Arna. Disse ble påskjønnet med en blomsterbukett hver.

Ester Kulterud (daglig leder) sa i sin takketale at det var hyggelig å få til nye aktiviteter, og satte stor pris på gode tilbakemeldinger og innspill og innsats fra de frivillige gjennom året.

Svein Bakke (varaordfører) hilste fra kommunen og kom inn på hva Frivilligsentralen betydde for lokalsamfunnet og kommunen.

Dagny Dalen (leder av eldrerådet i kommunen) fremhevet det gode samarbeidet med eldrerådet og Frivilligsentralen vedr gjennomføring aktiviteter rettet mot de eldre.

Etter hovedretten fikk vi servert kaffe og ostekake og forsamlingen koste seg utover de sene kveldstimer.


Våre to dyktige ledere av Frivilligsentralen


Koldtbordet


Styreleder holder sitt innlegg


Ester og Arna mottar velfortjent blomsterbukett fra styreleder


Ester og Arna fikk en velfortjent hilsen fra de frivillige 
FOTO:  Christoffer Rustebakke / Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter