B


Årets internasjonale eldredag


Publisert:  30.09.13    

Eldrefest i Sør-Aurdal

Reidar Schlytter

Eldrerådet og Pensjonistforeningen i Sør-Aurdal hadde invitert til eldrefest søndag 29. september 2013 for å markere FNs internasjonale eldredag. Festen ble avviklet på Solhaug, Østre Bagn med 45 gjester. Festen ble avviklet under en hyggelig ramme på Solhaug med god middag, kaffe og kaker samt underholdning av Teje og Halland. Allsang og åresalg hørte selvsagt med til opplegget.

Leder for eldrerådet i Sør-Aurdal Dagny Dalen ønsket alle velkommen til festen. På festen var også ordfører Kåre Helland, leder for Oppland fylkes eldreråd Ingvill Fjeldstad og generalsekretær i Pensjonistforbundet Harald Olimb Norman til stede.

Ingvill Fjeldstad
Under sin hilsningstale kom Ingvill inn på hvor viktig det var at eldrerådene i hver kommune var aktive. Hun kunne trygt si at i Sør-Aurdal fungerte dette meget bra med Dagny som leder. Hun ga også en kort innføring i hva Oppland fylkets eldrerådet jobber med bl. annet:

- sa  litt om å være eldre
- viktig at de eldre er med i samtalen og ikke holdes utenfor
- folkehelse
- tannhelse
- samhandlingsreformen
- hjelpemidelsentralen
- småtransport til eldre (samleruter)
- 1.oktorber gratis busstransport for pensjonister (OBS, gjelder ikke    Valdresekspressen)
- tåkelegging av informasjon
- NAV
- selvhjelpsgrupper

Harald Olimb Norman
Harald holdt et interessangt innlegg og kom inn på en rekke av de saker som Pensjonistforbundet jobber med for de eldre. Han innledet med å lese opp en kronikk 

"En eldre dag" Den 1. oktorber feires den internasjonale eldredagen verden over, og i disse tider bør potensialet for festdeltakerne være større enn noen gang tidligere. Men hvem er egentlig som deltar i feiringen ?

Her kan du lese hele kronikken, klikk her...

Ellers kom Harald inn på følgende tema fra Pensjonistforbundet:

- Fremtiden vi vil ha: De eldres synspunkt
- Pensjonistforbundet har valgt å sette søkelyset på ensomhet og  
  isolasjon med utgangspunkt  i ordene
                      trygghet, livskraft og initiativ.

Trygghet
- Vi har det godt i Norge, særdeles godt har de fleste av oss det,
   Men ..... vi kan ikke lene oss tilbake med tilfredshet om munnen
   nå vi vet at noen eldre sliter.
- Ordet trygghet må alltid ligge i bunn for det vi fortar oss. Trygghet i
   forhold til egen pensjon, trygghet i forhold til å få den hjelp en må
   ha når en trenger det. Trygghet i eget hjem, i trafikken, på gata.
   Trygghet for ikke å bli utsatt for vold og seksuell trakassering.

Livskraft
- 760.000 alderspensjonister. De fleste friske, oppegående eldre
   som ikke har gjort noe annet galt enn å bli 67 år og pensjonister.
- Bruk den kraften som ligger der til kamp mot ensomhet og
   isolasjon. Hjelp på sykehjem og omsorgsboliger til turer,
   frokosthjelp, spasertur.
- Partnerskapsavtaler mellom kommuner og pensjonistforbundet
   om aktivitet og fokus på fallforebygging.

Initiativ
- Innovasjon i omsorg
- Pårørendeorganisasjon
- Aktivitetssenter
- Kosthold
- Demens
- Optimistene
- Tannhelse
- Egenbetaling på sykehjem
- Pensjon og skatt
- Generasjonstinget
- Smilet, gleden, hverdagen
- Samspill

I sin avslutning nevnte Harald at det nå ble en ny politisk hverdag. Pensjonistforbundet skal umiddelbart komme i posisjon for gode samtaler, drøftinger  med den nye regjeringen. Målet er å få gjennomslag for våre saker. Pensjonsitforbundet prioriteter dialog framfor fakkeltog for å oppnå resultater.

Kåre Helland
Kåre hadde to roller denne dagen. Takke for maten og orientering fra kommunen.  Begge rollen klarte Kåre utmerket og han kom også inn på hvor viktig samspillet mellom kommunen og eldrerådet var. Han berømmet også Dagny for den jobben hun gjør som leder for eldrerådet i kommunen. Vi har en god eldreomsorg i kommunen, topp moderne sykehjem og dyktige medarbeidere for å ivareta de eldre som trenger hjelp. Likevel må man være på vakt og sette inn tiltak hvis noe skulle skje. 

Det rettes en takk til Frivilligsentralen som har hjulpet til med det praktiske med festen.


Leder av Oppland fylkets eldreråd Ingvill Flugstad holder hilsningstale


Generalsekretær i Pensjonistforbundet Harald Olimb Norman orienteter fra Pensjonistforbundet


Ordfører Kåre Helland orienterer fra kommunen


Terje og Halland underholder


Kåre Hellend takker for maten


Kjøkkenpersonalet som sto for den gode maten


God bløtkake til kaffen


Olaug og Martin sto for trekning av åresalget


Først vant Trude ei spekepølse


Jammen vant ikke Kåre pølse nr 2


Toppen av alt, Kåre vant også fruktkurven


Dagny overrakte blomster til Ingvill


Harald og Kåre får overrakt blomster fra Dagny


Til slutt fikk Dagny en velfortjent bukett fra Kåre

FOTO:  Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter