Bygdeutvikling


Publisert:  07.01.13

Tur og informasjonsguiden for Sør-Aurdal 2013


Jørn Damslora

Tur og informasjonsguiden for Sør-Aurdal 2013 har snart deadline. 
Dersom noen lag og foreninger har arrangementer som bør inn på 
aktivitetskalenderen fra april d.å og fram til april neste år må dette 
sendes til bygdeutvikling@bagn.no eller jorn@bagn.no i løpet av uka. 
Turguiden går til alle hustander og alle hytteeiere i kommunen. Er du  i tvil om dit arrangement skal være med, så ring undertegnede.

Ut over dette vil jeg anbefale at alle som arrangerer noe bruker 
aktivitetskalenderene på bygdesidene og Valdres.no mest mulig aktivt. 

Det er ingen selvfølge at alle vet det du vet.


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter