Publisert:  23.04.13


Ny bedrift i Sør-Aurdal "Team Begnadalen".

Reidar Schlytter

Tirsdag 23. april ble det etablert en ny bedrift i Sør-Aurdal "Team Begnadalen" en skolebedrift som er organisert av elevene i 5-7 klasse ved Begnadalen skole. Bedriften har som mål å produsere salgsartikler som selges til foreldre, besteforeldre og andre interesserte i bygda.  

Opplegget betyr at elevene får en relavant innsikt i å bygge opp en bedrift med ledelse, markedsføring og salg av produkter.

Bedriften har organisert seg i flere produktområder og hvert område har en leder:

Kjøkkensjef: Sander
Brukskunstsjef: Laura
Sløydsjef:  Kristoffer

Den administrative ledelsen består av:

Administrerende direktør: Ole Kristian
Viseadministrerende direktør: Ludvik
Markedssjef: Benedikte

Team Begnadalen produserer følgende varer for salg (annonse om dette kommer senere)

Pizzafjøl
Postkort fra Begnadalen
Skolebrød med melis og kokos
Skolebrød uten melis og kokos
Brødkurver i stoff
Kunstfoto innrammet

Når vi var på besøk i bedriften var et fototeam ute i området for å ta bilder til postkort produksjon, samt at en del elever også jobbet med å lage en film om skolen og aktivitetene denne dagen. Fototeamet var godt hjulpet av Sonja B.

Ledelsen ved Begnadalen skole er stolte av elevene sine og hvor flinke de er med å organisere sin egen bedrift. Et flott årlig tiltak ved Begnadalen skole.


Ledelsen i bedriften "Team Begnadalen"
Fra venstre: Markedssjef Benedikte, Viseadministrende direktør Ludvik og Administrende direktør Ole Kristian


Kjøkkensjef: Sander


Produksjon av skolebrød
Sløydsjef Kristoffer E.


Gode instruktører Ole og Marit
Produksjon av  brødkurver i stoff, godt hjulpet av Gunvor
Rektor viser stolt fram brødkurv i stoff som er produsert i bedriften.


Elev som redigerer bilder og film


Fototeamet som var ute  for å ta bilder til Postkort.
Fra venstre: Laura, Lars og Martin 
FOTO:  Reidar Schlytter og Sonja Bordewich


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter