Publisert:  05.03.13    

Årsmøte i Begnadalen Sanitetsforening


Reidar Schlytter


Begnadalen Sanitetsforening avholdt årsmøte 04. mars 2013 på Haugen omsorgsboliger. Det var 11 medlemmer til stede.

Som det framgår av årsmelding har sanitetsforeningen hatt 5 styremøter og det er ialt 33 medlemmer i foreningen. I året som har gått er har foreningen feiret 100-årsjubileum, se omtale på hjemmesiden til Sanintetsforeningen, klikk 
her....

Ellers har foreningen servert skolefrokost til skolebarna, et populært tiltak, og solgt maiblomster og fastelavensris.

I tillegg til disse aktivitetene administerer styret Trygdeboligene med utleie, innkreving av husleie, vedlikehold m.m.

Her kan du lese:

Årsmelding 2012
Regnskap 2012
Regnskap Stiftelsen Trygdeboliger 2012

Protokollen fra årsmøte i Sanitetsforeningen:

Årsmøte 04.03.13 på Haugen.

Sak 1.    Innkalling og saksliste godkjent.

                Valg av møteleder: Leder valgt.

                Valg av referent: Leder valgt.

                Underskriving av protokollen: Alle

Sak 2.    Årsmelding lest opp og godkjent

                Regnskap lest opp og godkjent.

Sak 3:    Valg.

På valg er Marit Garthus, Minsten, Anette Hougsrud, Marianne Ingelsen og revisorene.

Forslag til valg: Gjenvalg. Ingen andre forslag kom og de 4 styremedlemmene ble valgt for 2 år.

Revisorene tok ikke gjenvalg.

Forslag til nye: Tone Allergodt og Kristine Bøhaugen.

Ingen andre forslag kom og de to ble valgt som revisorer for 1 år.

Styret for 2013 blir da:

Anette Hougsrud, leder               Britt Jorunn Nybakke sekr.

Marianne Ingelsen, kass.            Anne Grethe Bråten (styremedl)

Marit Garthus (styremedl)           Minsten H.Jensen (styremedl)

1.       varamann: Siri Olea Gjerdalen

2.       varamann Gerd Elin Damslora.

 
Protokollen underskrevet av alle som var tilstede.

 

Protokollen fra årsmøte i Sanitetsforeningens Stiftelse for trygdeboligene:

Årsmøte 04.03.13 på Haugen.

Sak 1.    Innkalling og saksliste godkjent.

                Valg av møteleder: Leder valgt.

                Valg av referent: Leder valgt.

                Underskriving av protokollen: Alle

Sak 2.    Årsmelding lest opp og godkjent

                Regnskap lest opp og godkjent.

Sak 3:    Valg.

På valg er Marit Garthus, Minsten, Anette Hougsrud og Marianne Ingelsen.

Forslag til valg: Gjenvalg. Ingen andre forslag kom og de 4 styremedlemmene ble valgt for 2 år.


Styret for 2013 blir da:

Anette Hougsrud, leder               Britt Jorunn Nybakke sekr.

Marianne Ingelsen, kass.            Anne Grethe Bråten (styremedl)

Marit Garthus (styremedl)           Minsten H.Jensen (styremedlem)

1.            varamann: Siri Olea Gjerdalen

2.            varamann Gerd Elin Damslora.

Sak 4:

Beboerne på Trygdeboligene ønsker seg garasjer. Kan vi greie det? Det ble diskutert litt fram og tilbake, og konklusjonen ble at styret skulle jobbe videre med saken.

Protokollen underskrevet av alle som var tilstede.

Deretter drakk vi kaffe og solgte/kjøpte lodd. Så orienterte Reidar Sclytter oss om hva som skjer i politikken, om store og små saker og ikke minst om utfordringene vi har i kommunen.

Trekning til slutt.

Noen bilder fra årsmøtet:

 
Styret i 2013 Begnadalen Sanitetsforening (Britt Jorunn Nybakke var ikke til stede)

 
FOTO:  Reidar Schlytter


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter