Publisert:  19.03.13  


Årsmøte 2013

Begnadalen Sanitesforening har årsmøte 04.03.13
kl. 19.00 på Haugen.

Til behandling: Vanlige årsmøtesaker

Vel møtt!

Styret
                                       


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter