Publisert:  06.04.13    

Borgertog i Valdres 17.mai


Lillann Haugen Strand

Jeg har blitt forespurt av rektor og russ på Valdres vidaregåande skule om å bidra til hjelp i fht årets russetog.

Årets russ er svært positive, og ønsker å endre litt fokus når det gjelder russetog. De ønsker å få med lokale lag og organisasjoner i det som tidligere har vært et rent russetog.

Toget skal gå i Fagernes, og starte kl. 18.00 17. mai.

Vi ønsker å få med lokale lag og foreninger fra hele Valdres som eks: idrettslag m/ ulike typer undergrupper for aktivitet, kulturskoler, speideren, 4 H, sangkor, kunstforeninger, osv. Det som er viktig er at de som er med i toget, gjør aktiviteter som viser hva laget eller organisasjonen holder på med. Eks: skigruppa kan bruke rulleski, kunstforeningen har med et bilde, pensel, sangkoret synger osv.

Tanken er å få til et borgertog i Valdresmålestokk. Dette er en svært god anledning til å vise fram sitt lag/ forening og vise hva dere holder på med. Kanskje får dere flere medlemmer?

Vi må ha 26. april som endelig påmeldingsfrist for å ha mulighet til å koordinere dette.

Oppmøtested og rekkefølge i toget vil bli sendt ut senere.

Påmelding sendes til : lillann.strand@valdres.no så formidler jeg videre.

Med vennlig hilsen

Lillann Haugen Strand

Programkoordinator Bolyst Valdres
Valdres Natur og Kulturpark A/S
Mobil: (+47)992 46 608

Epost: Lillann.Strand@valdres.no

Nettside: www.valdres.no


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter