Publisert:  20.02.13    Begnadalen kirke og gudstjenestereformen

Søndag 27. november 2011, 1. søndag i advent, markerte starten på en større gudstjenestereform i Den norske kirke. I løpet av 2012 utarbeidet de enkelte menigheter, representert ved menighetsrådet, egne lokale grunnordninger for gudstjenestelivet.

Disse lokale grunnordningene inneholder bestemmelser om varianter av liturgiske ledd, liturgisk musikk, menighetssvar, bestemmelser for dåp med mer. Målet for reformen var og er å gi impulser til et gudstjenesteliv som i enda større grad enn tidligere preges av involvering, fleksibilitet og stedegenhet.

De respektive menighetsråd brukte vinteren og våren 2012 til å utarbeide forslag til lokale grunnordninger. Disse forslagene ble forelagt menighetsmøter i de enkelte menigheter til uttalelse før endelig vedtak ble fattet og de lokale grunnordninger ble oversendt biskopen.

Begnadalen menighet fikk sine forslag til lokal grunnordning godkjent med et par merknader. De lokale grunnordninger trådte i kraft fra og med 2. desember 2012 (1. søndag i advent).Begnadalen menighet


For å få vite mer om arbeidet med gudstjenestereformen lokalt eller for å komme med innspill til det videre arbeidet med gudstjenesten, ta kontakt med menighetsrådet.

Informasjon om gudstjenestereformen finner du også på Den norske kirkes nettportal: http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=178213

Opplysninger om når det feires gudstjenester i Begnadalen, finner du på kommunens hjemmeside, i menighetsbladet, på oppslag ved kirken og på facebooksiden "kirkene i Sør-Aurdal".

På vegne av menighetsrådet
Liv Barbro Veimodet (leder av menighetsrådet 2012)Nettsideansvar:  Reidar Schlytter