Publisert:  01.05.13  

Begnadalsgutta som sponsor for lokale idrettsutøvere

Begnadalsgutta ønsker å sponse idrettsungdom i bygda. Vi inviterer idrettsungdom fra 15 til 19 år å søke om støtte til utgifter de har i forbindelse med sin utøvelse av idretten.

Gi en kort beskrivelse av din aktivitet og hva du driver med, utgifter du har hatt/har, eventuelle oppnådde resultater og ambisjoner for fremtiden.

Begnadalsgutta vil gi økonomisk støtte til inntil 3 søkere.

Kort søknad sendes på mail til Begnadalsgutta v/Ole Torgeir , e-post: ingdokke@bbnett.no innen 17.mai.


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter