Publisert:  18.03.13  
Nytt fra Bygdeutvalget

Hans Allergoth

Bygdeutvalget har holdt et møte angående å få et nytt kjøkken til samfunnshallen. Vi inviterte de lag og foreninger som bruker samfunnssalens kjøkken, og de ble spurt om de kunne hjelpe til økonomisk og/eller per dugnad. Videre diskuterte vi temaet kjøkken som egen post på bygdeutvalgets årsmøte tirsdag 5 mars.

Mange har engasjert seg, og vi har fått økonomisk støtte fra korpset, idrettslaget, teateret, Tenko og korpset, menighetsrådet, saniteten og Lions. Andre har lovet å stille til dugnad når den tid kommer.

Kjøkkenet er blitt bestilt for levering ved skoleslutt. Leverandør er Snekkerbua. Læsningen vil være lik den som er der i dag, med skap helt opp, og glatte dører for lettere og holde rent. Det blir kjøpt inn ny komfyr, samt et benkekjøleskap.

Kommunen vil legge nytt gulv da det har vært lekasje. De har også sagt seg villige til å betale ny oppvaskmaskin, noe vi er veldig takknemmelige for. Vi har også fått fagpersonell som vil ta betalt for deler, men gjør jobben gratis.

Vi takker alle som har sttillt opp, og oppfordrer andre lag og foreninger, firmaer og enkeltpersoner til å ta kontakt om de ønsker og har mulighet til å bidra på noen måte. Ta da kontakt med Hans Allergoth på mail allergoth@hotmail.com
eller pr telefon 902 22 083.

Hans Allergoth
Leder Begnadalen Bygdeutvalg.
Bilde: Fra Åsmøte i Bygdeutvalget 05.03.13


 
FOTO:  Reidar S.


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter