B


Publisert:  23.05.13  


Tur til konteinerputten ved Høgberget

Knut Lundem Hougsrud

Søndag 12. mai feira vi frigjøringsdagen 8. mai med tur til skytterbanen i Meisedalen og konteinerputten ved Høgberget.

Turen var ganske lang og strabasiøs. Det var tidvis mye snø så takk til Bjørn Erik som mer eller mindre frivillig tok teten i feltet.

Knut Andreassen var guide for dagen og kunne blant mye annet fortelle:

Skytebanen i Meisedalen lå godt gjemt – det var vanskelig å høre skytetreninga derifra. Skytebanen ble blant annet brukt av de som var på treningsleir ved Helgedamssetra hvor vi var i fjor.

Rundt banen ble det bygd ammunisjonslagre, men disse ble trolig nedbrent i tyskernes rasia i området våren 1945. I forkant av konteinerslippa ble det bygd deponier av rått tømmer og taka ble bl.a dekket med tjærepapp som ble båret inn fra Nystøl ved Buvannet; en tur på to-tre timer.

Disse deponia lå det derfor mye hardt arbeid bak. For å kommunisere med flya som kom med slipp ble det brukt flere lamper med forskjellige farger for å signalisere inflyvningsretning.

Hvert batteri veide 6 kg og måtte bæres frem og tilbake til Nystøl for opplading med sykkel påmontert dynamo. Når slippet kom hente deg seg at vinden førte konteinerne langt avsted.

Da var det bare å legge i vei, finne konteineren og bære innholdet til deponiene. Alle spor etter slippet måtte fjernes før dagslys, for med dagslyset kom tyske fly for å se etter spor etter slipp.

Fant tyskerne spor fra slipp visste de det var motstandsfolk i nærheten og det ville medføre tysk rasia og fare for mange, samt hindre videre motstandskamp. Konteinerne brakte bl.a våpen, ammunisjon, radioer, klær, sjokolade, kjeks og tobakk; viktige alle sammen for å bidra til motstandslyst og -evne.

Etter informasjon ved kontainerputten var det tid for å finne fram nistepakke og termos oppe på Høgberget. Utsikten skal visstnok være fin, men denne dagen måtte vi nøye oss med godt selskap.

På tur inn og ut av Meisedalen kunne Arnfinn Hansebakken også fortelle fra tømmerhogst der. Det var også interessant å høre!

Takk til Knut for god informasjon og for brøyting og skraping av vei.

De som var med fikk lokal historie om krig, motstandskamp samt litt om tømmerhogst!  Samt en god trimtur, hyggelig rast med sambygdinger og en tur i Turkarusellen.

Begnadalen IL

 

Over bekken


Innover Meisedalen


Ved skytebanen i Meisedalen


Opp til kontainerputten


Ved konteinerputten


Informasjon ved konteinerputten


Kaffeslaberas på Høgberget


 
FOTO:  Knut Lundem HougsrudNettsideansvar:  Reidar Schlytter