Publisert:  01.0513   Informasjon fra Idrettslaget

Kjære Begnadøler!

De aller fleste av Dere er eller har hvert medlem av idrettslaget og brukt en del av deres fritid til beste for barn og unge i bygda. Det være seg ved aktivitet eller bygging av idrettsanlegg, ja ofte begge deler.

Idrettslaget har mange anlegg som har gledet mange. Det være seg hoppbakker, skiløyper, lyslyøpe, gressbane, grusbane og skøytebane.

I 2014 er idrettslaget 90 år. Begnadalen kunne i sin tid slå seg på bryste og si til europas hoppere . Det er vi som har den største bakken.Tidene forandrer seg og man kan ikke bare lene seg tilbake og si at alt var bedre før. Barn og unges interesser forandres og dermed også anleggsbehovet. Vi har også noen anlegg som det er grunn til å se nærmere på. Det være seg Pladsebakken og lysløypa.

Spørsmål som vi har begynt å stille oss er:  Hva med disse to anleggene. La oss ta pladsebakken, det er et gammelt anlegg. Dommertårne er råttent og må rives av sikkerhetsmessige grunner, bakken er grodd igjen. Hva kommer dette av. Det er det enkelt å svare på. Det er ikke interresse og ikke mannskap til å holde anlegge vedlike, så vi har kommet til den konklusjon at anlegge blir ryddet og nedlagt.

 Lyslyøpa er også et gammelt anlegg, 40 år iår, trenger sårt til opprustning. Det er ikke tatt noen endelig avgjørelse på dette, det er noe vi vil komme tilbake med ved et ekstraordinert årsmøte løpet av sommeren.

Som leder av idrettslaget , så er det ikke med lett hjerte at jeg har måtte sette dette på dagsorden. Jeg har som kjent selv hvert med og bygd og opprusta idrettsanlegg ibygda ,så jeg er veldig ydmyk og har full forståelse at det vil innebære noe følelsemessig ved at anlegg blir nedlagt ,enkelte helt og andre kanskje får endret status,men det er full enighet i styret om at det er helt nødvendig å ta disse avgjørelsene.
 
For styret i Begnadalen Idrettslag
Ingar bråten
 


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter