B


Publisert:  06.12.13  


Aksjon Boligbrann for hjemmeboende eldre!

Ester Kulterud

Aksjon Boligbrann for hjemmeboende eldre ble gjennomført 4.desember i et samarbeid mellom Sør-Aurdal brann og redningstjeneste, Gjensidige,  Eldrerådet, Pensjonistforeningen og Frivilligsentralen.

Vi hadde som tema:
•    Teori i praksis
•    Varsling
•    Brannsikringsutstyr med demonstrasjon
•    Ønskes en brannmann på hjemmebesøk kan det avtales

Informasjonsmøte hadde vi kl.10.00 i Hedalen, på nordre lokale, og på Bagn kl. 14.00 på Fossvang.

Det ble servert kaffe og kringle.

I Hedalen var det dårlig oppmøte med bare en som møtte opp  utenom arrangørene, men på Bagn var det 6 deltakere +arrangørene.

Brannvesenet opplyste at de har registrert en økning i antall branner etter at eldrebølgen har nådd oss, og  årsaken kan være.:

•    De bor lengre hjemme
•    Dårligere hørsel, syn ol
•    Bruk av f.eks. rullator og andre hjelpemidler

Desember har en høy brannrisiko og januar en god nr. to.
De fleste branner skylles menneskelig svikt.

Hos eldre kan utfordringen være:

•    Lokalisere brannen
•    Forflytning
•    Håndtere utstyr
•    Bruk av rømningsveier
•    Varsle, få tak i hjelp

De eldre kan finne mange/anskaffe seg mange fine hjelpemidler som:

•    Brannhemmende tekstiler, så som sengetøy, gardiner ol
•    Komfyrvakt
•    Brannhemmende plate som vibrerer, legges mellom hodepute
      og madrass
•    Tv slukker, monteres bak Tv`n
•    Røyklvaslere som monteres til tryghetsalarm
•    M.m.

Så noen tips for å forebygge brann:

•    Før en legger seg om kvelden .  sjekk at alt lys er slukket, Obs
      levende lys.
•    Obs kjøkkenvifte, Stor brannbombe dersom den ikke rengjøres
      gjevnlig
•    El-kontroll hvert 5. år
•    Pulverapparat bør snues en gang pr. år pga at pulveret ikke
      skal ligge på bunnen, da virker det ikke som det skal.

Beboerens opptreden ved brann:

Friske
Svakt hjelpetrengende
Ikke kan gå
- varsle
- utløse tryghetsalarmen
- utløse
   tryghetsalarmen
- førsøke å slukke
- gå ut
- ned på gulvet
- gå ut
- vent
- beskytte hodet
- lukke døra

- vent på hjelp
- vent på brannvesnet
16% av alle branner starter ved komfyren

Trygg komfyr bruk:

•    Ha den under oppsikt når du bruker den
•    Rens ventilator/rengjør
•    Skru an/ evt. Demp koking dersom du blir avbrutt
•    Obs brennbare ting som ligger intil kokeplatene

Slå av alt småelektrisk (tv, kaffetrakter,vannkoker ol) om natten.

Under øvelsen på Fossvang hadde vi  øvelse og demo ute av smultgryte og slukkeing av den. OBS, ikke bruk av vann på en slik smultgryte, da dette vil medføre at flammen øker dramatisk 5 meter opp, Kjempefarlig.

Sett på lokk og skru av plata..

Deltakerne fikk prøve brannslukningsapperat, noe som alle greide fint.

En flott innsats av Sør-Aurdal brann og redningstjeneste.

Tusen takk til alle som deltok, en flott opplæring og nyttig informasjon om
aksjon boligbrann.


Sloking av smultegryte ved Jan Rustø


Steinar Skjerve fra Gjensidige med noen av deltakerne.


Øvelse ute.
FOTO:  Ester KulterudNettsideansvar:  Reidar Schlytter